Fredede naturområder

Tårnby har mange grønne områder - lige fra marker til parker.

Naturfredede områder i Tårnby Kommune

Den sydlige del af Saltholm er fredet og en stor del af det grønne område i Tårnbys del af Naturpark Amager er ligeledes fredet. Foruden er en række mindre lokaliteter også fredet.

Dådyr - Naturpark Amager
Det vilde Vestamager i tåget morgenstund.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
 

De store, grønne plæner foran Kastrup Lystbådehavn og ud til Amager Strandvej er fredede. Det skal friholdes som grønt område. Det består af tre græsplæner med træer og buske på. Matrikelnummer 49 m, 49 d, 49 e, 49 a og 49 i - alle i Kastrup - udgør det fredede parkområde. Fredningen er fra 1. november 1955.
Du kan bruge parkanlægget til gåture, solbadning og sport.

På området ligger den tidligere campingbygning, som bruges til klubhus for motionister.

Skulpturer

Der er også opsat Jørgen Haugen Sørensens granitskulptur ”Kolossen” på arealet nærmest vejen Kastrup Strandpark.

Skulpturen er Danmarks største – den er 7,2 m høj, 7 m bred og vejer 65 ton. Kunstværket blev indviet den 16. august 2011. Det kan anbefales både at se skulpturen helt tæt på for at se detaljerne og på afstand så størrelsen og formerne kan opleves.

Kolossen på Amager
Kolossen i Kastrup Strandpark set mod vest med Amager Landevej i baggrunden.
Fotograf: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub
 
Du kan se andre skulpturer i Tårnby Kommune på Kortturen
God fornøjelse!