Pilegården og kvarteret

Dansk
Arkivet søger fotografier og andet materiale om Pilegården og kvarteret omkring.

Et landskab i forandring

Har du fotografier af Pilegården fra dengang det var en gård med marker omkring? Arkivet er meget interesseret i at få billeder af området omkring Præstefælledvej, Pilegårds Allé og Oliefabriksvej.

Det gælder især fotografier af området, da det var udpræget landsbrugsland, men også billeder der viser den gradvise udbygning af kvarteret til efterhånden at blive et villakvarter.

Har du historier og andet materiale fra området, må du meget gerne kontakte arkivet. Husk du ikke skal skrive personfølsomme oplysninger i mailen.

Før skolen

Noget af Pilegårdens jord blev brugt til at anlægge en skole i det nye parcelhuskvarter. Størstedelen af arkivets fotografier fra området er af Pilegårdsskolen. Her ses skolepatruljen på Pilegårdsskolen. 

Skolepatrulje på Pilegårdsskolen

Skolepatruljen på Pilegårdsskolen fra omtrent 1957-1959.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Gartnerier - frugt og grønt

Vesterled - Aage Suhrs frugtplantage på Oliefabriksvej 71

Aage Suhrs frugtplantage på Oliefabriksvej 71 er fotograferet omkring 1960. Det bruges nu til børneinstitution.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4296