Arkivets samlinger

Arkivet opdeler sit materiale i forskellige samlinger.

Arkiver opdeler sit materiale i forskellige samlinger. Det gør Stads- og Lokalarkivet også. Primært for at give materialet de bedste opbevaringsmuligheder i arkivkælderen. Sekundært for lettere at finde materialerne, når de står samlet. Så fylder de i øvrigt også mindst muligt, når de kan stakkes og stables med tilnærmelsesvist ens materiale.

Arkivet inddeler materialet sådan:

Indsamlingskasser

    Hvis du ønsker at søge på et bestemt emne fra Tårnby Kommune, kan du søge i arkivets samlinger, så får du det materiale frem, som er registreret.
    God fornøjelse!