Skudsmålsbøger

Du kan se nogle af arkivets scannede opholdsbøger og skudsmålsbøger her. Fra dengang hvor tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog.

Skudsmålsbøger

Arkivet har gennem tiden fået en lille samling af skudsmålsbøger. Nogle af dem har arkivet digitaliseret, så de kan ses her.

Fra 1832 skulle alle tjenestepiger og tjenestekarle have en skudsmålsbog. I bogen skulle der være oplysninger om navn, alder, tjenesteforhold og pladser - samt indtil 1867 skudsmål fra arbejdsgiverne. Der måtte derefter kun skrives tjenestetid og stedet. Ikke desto mindre fortsatte både præster og arbejdsgivere med at give et skudsmål - altså en vurdering - af personen og dennes arbejdsindsats efter 1867. Hvis det var noget godt, var det selvfølgelig helt fint, men skrev arbejdsgiveren noget dårligt, kunne det have store konsekvenser for den fremtidige beskæftigelse.

Man kunne først få skudsmålsbogen, når man var konfirmeret. Uden bogen var man tvunget til at blive i sognet, og kunne ikke søge arbejde andre steder lovligt. Det var ulovligt at rive sider ud af bogen og der var bøder for at smide den væk. Det var arbejdsgiveren, der opbevarede bogen, og den blev først udleveret, når tjenestetiden ophørt. Det var normal den 1. november og den 1. maj - de blev kaldt skiftedage. Det var ikke lovligt at forlade tjenesten i utide.
Skudsmålsbogen blev først afskaffet i 1921.

A253 Skudsmålsbog


Du kan se arkivets scannede skudsmålsbøger her:

A23 Skudsmålsbog for Anne Christine Marie Larsen
A45 Skudsmålsbog for Larsine Iversdatter Hein
A48 Skudsmålsbog for Jens Peter Martin Svendsen
A79 Skudsmålsbog for Bertha Christiansen
A253 Skudsmålsbog for Sophie Wilhelmine Wieneke
A369 Skudsmålsbog for Sofie Margrethe Hansen
 

A48 skudsmålsbog - side 10-11
Illustration: A48 skudsmålsbog - side 10-11 de manglende sider i pdf-filen kan ses her.
 

Opholdsbøger

En opholdsbog gav en udlænding ret til at være i Danmark samtidigt med at den tjente som en skudsmålsbog. Fra 1875 var det et krav, at fremmede skulle have en opholdsbog. Hvis personen ønskede at få dansk indfødsret, skulle opholdsbogen ikke længere bruges, men i stedet en skudsmålsbog.

Du kan se arkivets scannede opholdsbøger her:
A1 Opholdsbog for Mathilde Persdatter
A2 Opholdsbog for August Svensson

Det er kun de udfyldte sider med håndskrevne oplysninger og kommentarer, arkivet har scannet!