De Gamles Jul - opstarten

De Gamles Juls startes som en forening med regnskab ved en annoncering i en avis den 11. december 1925.

De Gamles Jul

Da der igennem flere år har været afholdt en julefest på Kastruplund for sognets gamle, og da den af Kastrup Bys Sangforening og Musikforeningen Lyren arrangerede underholdning ikke gav tilstrækkeligt økonomisk udbytte, retter undertegnede udvalg, valgt på et møde den 9. december i år af repræsentanter fra samtlige virksomheder i Kastrup, en indtrængende opfordring til befolkningen om at yde deres bidrag - stort eller lille - alt efter evne, således at de gamles julefest ikke i år skal mangle.

Tænk over den glæde det er for de gamle at deltage i denne julefest, og tænk over med hvor små midler denne fest kan skabes.

Julefesten tænkes afholdt mandag den 4. januar 1926 og behørigt regnskab, både over indkomne bidrag og udgifterne ved festen vil blive bekendtgjort i de lokale blade. 

Kastrup, i december 1925

A. Gjerster, Søvangs Allé 9
Johs. Henriksen, Volmer Kjærs Allé 21
K. Rasmussen, Gertsens Allé 5
F. Streit, Søvangs Allé 9
K. Holbøll Nielsen, Volmer Kjærs Allé 19

De Gamles Jul 1943

Her ses et foto fra festen i 1943, hvor besættelsen også besværliggjorde at få rationeringsmærker nok til traktementet og til julekurven.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4152 - beskåret