Forårets såning

Læs mere om gården Enigheden, der tidligere lå på Tårnbyvej 50. Egentlig havde gården ligget i gårdrækken i Tårnby landsby.

En udskiftet gård

På gården - kaldet Enigheden - er gårdejer Cornelius Crilles Hansen i gang med forårets opgave at så. Gården lå på Tårnbyvej 50 med matrikel nr. 11a af Tårnby, det var sammen med Allégården en af gårdene, der blev udskiftet fra Tårnby landsby. Det betyder, at gården blev flyttet ud til markerne - i stedet for at blive liggende i rækken af gårde i landsbyen ved Tårnby Kirke.

Cornelius Crilles Hansen fra gården Enigheden

Cornelius Crilles Hansen fra gården Enigheden i Tårnby sår korn april 1922.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B3946
 

Brande på gården

Enigheden blev bygget på Tårnbyvej i 1808. Den havde oprindelig ligget på Englandsvej, som gård nr. 11, men da gården brændte i 1808, besluttede gårdens ejer at flytte ud af landsbyen.

Allerede 100 år senere brændte gården totalt ned i sommeren 1905. En svensk tjenestekarl havde været træt efter dagens høst og havde lagt sig til hvile på høloftet med en tændt cigar. Han var sandsynligvis faldet i søvn, og cigaren har antændt laden. Branden bredte sig til hele gården og brandskæret kunne ses helt inde i København, hvorfra der kom sprøjter, men det hjalp ikke. De havde intet vand med. Kort før var de lokale sprøjter ankommet, og de gik straks i gang med slukningen. Også fra Prøvestenen kom der hjælp fra soldaterne der.

Historien går, at 10.000 mennesker valfartede til brandstedet, mange af dem måtte jages væk fra markerne, fordi de gik i gang med at stjæle agurker. Til gengæld fik de lokale værtshuse og kroer en livlig omsætning. Heldigvis blev en del af indboet reddet.

Gårdens videre historie

Kort efter branden stod en ny gård klar til indflytning, tegnet af kommunens bygningsinspektør og arkitekt Peter Jacobsen Backer.
I 1923 skete en tragisk ulykke, idet en søn på gården faldt ned fra et hølæs på stenbroen og slog sig så slemt, at han senere døde af sine kvæstelser.
Gården var i samme slægts eje, indtil den sidste ejer, Aff Raagaard, døde i slutningen af 1970erne. Boet solgte gården til Tårnby Kommune.
I 1981 rev Tårnby Kommune gården ned.

Materialer