Høsten om efteråret

I sensommeren og efteråret bliver høsten bragt i hus. Læs lidt om den travle efterårstid på gårdene i Tårnby Kommune.

Efterårets høst

De mange landbrug og gartnerier havde travlt, og alle blev inddraget. Også børnene blev sat til at høste - eksempelvis kartofler i efterårsferien.

Tærskeværk

I Tømmerup gik mange gårdejere, jordbrugere og husmænd sammen om et damptærskeværk, så kornet hurtigere kunne komme i hus. Foruden tærskeværket hjalp også nogle løse landarbejdere til på de forskellige gårde og husmandssteder med at høste.

Damptærskeværk på Birkegården i Tømmerup på Amager

Høsten tærskes med damptærskeværk på Birkegården i Tømmerup. Her ses hele folkeholdet omkring tærskning af kornet.
Fotografiet er fra 1900 til 1910.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5368