Kastrup Jernbanehotel

I 1923 får Kastrup et jernbanehotel. Det bliver bygget af den lokale tømrermester H.C. Andersen, som dermed også bliver hotelejer.

Jernbanen

I Nærheden af Jernbanestationen paa Hjørnet af Alleen og Søvangs Allé har Tømrermester H.C. Andersen, Kastrup, i afvigte Sommer ladet opføre et nyt stort Hotel, der skal bære Navnet "Kastrup Jernbanehotel". Den to Etager høje Ejendom er bygget af Andersen selv og hans to Sønner samt Murermestrene P. og Aug. Lapain, Maler- og Blikkenslagerarbejder er udført af henholdsvis Malermester Johs. Larsen og Blikkenslagermester Russ, Kastrup. Tegninger og Planer til den indvendige Montering af Lokalerne er udført af Arkitekt P. Andersen og Inventariet leveret af Møbelgrosserer H.C. Nielsen, København.

Hotellet

Det nye Hotel er smukt og stilfuldt og desuden praktisk indrettet med Køkken og Restauration i Stueetagen og hyggelige Klubværelser og saavel større som mindre Forsamlingslokaler samt komfortable Hotelværelser paa 1ste Sal.

Efter selv Tirsdag den 16. ds. ved sin Sølvbryllupsfest at have taget Hotellet i Brug, indbød Hotelejer Andersen i Mandags Haandværkerne, Leverandørerne, Formændene for de forskellige Foreninger i Kastrup og Omegn samt Repræsentanter for de lokale Blade til en Indvielsesfest, ved hvilken der blev holdt en Række af Taler, bl.a. Grosserer Chr. Jensen fra Søllerød, Sogneraadsformand N.P. Nielsen, Skoleinspektør P.J. Petersen, Møbelgrosserer H.C. Nielsen, Forretningsfører C.J. Olsen, Redaktør A. Larsen m.fl.

Stemningen var animeret og Skaalenes Antal legio (legio betyder utallige, red.). Det blev Dag, før de sidste Gæster forlod "Kastrup Jernbanehotel".

Amager Bladet, den 27. oktober 1923

Kastrup Jernbane
Kastrup Jernbanestation. Fotografisk gengivelse af postkort. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1742
 

H.C. Andersen

Det fulde navn var Hans Cornelius Andersen og han blev gift med Trein Marie Styver. Han døde ved en arbejdsulykke i 1925 og blev 49 år gammel. Han var tømrermester og restauratør for Jernbanehotellet. Adressen var Alleen 54, hvilket var på hjørnet til Søvangs Allé.

Hans Cornelius Andersen blev født i Kastrup den 24. december 1875 af arbejdsmand Niels Andersen og Marchen Madsen.