Sommerferie i 1930'erne

Læs om Kristian Jensens ferieoplevelser som 10-12 årige - dengang i 1930'erne.

Kristian Jensen, der er født i 1922 på Præstefælledvej, har ført dagbog over en række drengeoplevelser på Amager og sine ferieture og besøg hos forældrenes familie i Jylland. Dagbogen, som dukkede op efter Kristian Jensens død i 1994, har Tårnby Stads- og Lokalarkiv lånt af familien. Her gengives nogle af Kristians ferieoptegnelser fra 1930'erne.

Teksten står uforandret, som den er skrevet og formuleret af den 10-12 årige Kristian Jensen.

På Amager 1932

En Sommermorgen da Ralf Egon og jeg gik til vores Hule havde Ralf taget sin Pibe med og vi sad i Hulen og røg. Ralf takkede mig for det var mig der gav ham den, og saa maatte jeg ryge paa den en Stund, og ude paa Marken øsregnede det, men Hulen var Vandtæt. Egon fik ogsaa Lov at ryge paa Ralfs Pibe. Vi sad i Hulen og snakkede om Oplevelser, hvor vi skulle skaffe Tændstikker til Baalet i Aften og om Rejser eller Udflukter. Da Regnvejret klarede lidt slukkede Ralf Piben, og vi traskede de 40-50 m hjem efter, og se at faa noget at spise.

I Taarnbys Enge

En varm Sommerdag vi havde lige drukket Kaffe og vi morede os gevaldig. Lidt efter gik vi over på Engen. Svend og Ralf bar John medens Egon og jeg gik ved Siden af. Vi gik over paa en Ø omfagnet af Siv og Rør. John blev lagt i Græsset, og vi andre samlede tørt kvas og Træ i lang Tid, vi sprang fra den ene Ø til den anden. Tilsidst faldt jeg i et Vandhul, og jeg tog min Sko af og lod Solen tørre den. Nu tændte vi et lille Baal og nød Varmen. Da Baalet var slukket greb Svend om et Rør rykkede det over, tændte det og røg det. Vi arbejdede paa at faa et Hul paa vor Ø udfyldt. Og vi brændte flere Baal inu. Ralf Svend og jeg skulde nu til at arbejde. Egon skulde passe den syge John. Vi andre tre skulde langt ud paa Engen og finde Brænde til næste Dag, lidt efter kom vi hjem (med) Favnen fuld. Vi kastede det hen i Græsset. Ralf løb over i Forraadskammeret med Tændstikkerne og vi gik hjem som vi kom ud.

Ved Amagers Sydvest Kyst

En dag tog Far, Andersen og jeg og pakkede en hel Masse Sager sammen og tog vore Cykler, vi sagde Farvel til Moder og kørte hutig ud af Taarnby, og om store Træer og brede Gaarde. Kvæget gik paa Marken og Kornet var høstet, saa kørte vi ind gennem en Skov, vi svingede om ved en Mindesten af Skovens Beplanter og kørte ned til Stranden, kastede Cyklerne og rejste vort Telt, da det var gjort jog vi af Klæderne og sprang i Vandet, det blev et dejlig Bad. Lidt efter gik vi op og spiste. Lidt efter gik vi op i Skoven. Da vi kom ud i Kanten greb jeg to Grene og en Pind og opstillede dem hende ved Teltet. Her sad vi og snakkede en god Times Tid. Far sagde vi maa straks gøre Forberedelser til i Nat. Kristian, du ved jo godt, hvor der der ligger lidt tørt Tang, sagde han til mig. Bring det saa, jeg lovede at jeg hurtig skulde være tilbage, jeg gik derpaa langs Strandbredden langt væk, men der var intet Tang, jeg gik tilbage og sagde der ikke var noget. Om Aftenen gik vi op i Skoven, og næsten hele Skoven igennem. Saa gik vi hjem Klokken var 11 Stykker, vi gik i Seng med det samme d.v.s. at vi gik ikke i Seng men i vort Leje, vi sov godt hele Natten og næste Morgen pakkede vi sammen og kørte hjem til Taarnby paa Cyklerne.

Kålmark ved Kongelundsvejen
Kongelundsvejen som den så ud i starten af 1950erne. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5374