Huse og gårde

Du kan her læse om forskellige huse og gårde i Tårnby Kommune - samt i Sundbyøster og Sundbyvester, der før 1896 hørte til Tårnby Sognekommune. Læs også kort om landsbyerne og lokaliteterne hvor husene og gårdene ligger.

En forstad med landsbyer

Tårnby Kommunes nærhed på København har automatisk gjort kommunen til opland for hovedstaden. I starten gav det mulighed for husmænd og gårdmænd at afsætte afgrøder i byen, senere blev det befolkningen og virksomheder der slog sig ned i på landet i Tårnby i stedet for betale mere for at være i København. Først inddrog storstaden de to nærmeste landsbyer - Sundbyøster og Sundbyvester. Senere voksede forstaden yderligere ind i Tårnby Kommune.

Ikke desto mindre har Tårnby stadig flere huse og gårde samt landsbyer.

Du kan læse lidt om byggeskikken på Amager blandt andet om de karakteriske gule gårde - da okker var et billigt og let tilgængeligt materiale.

Tinggården i 2017
Tinggården fotograferet i 2017 dengang det flotte ahorntræ stadig stod ved gården. Det var meget almindelig at have et stort træ for at afskærme for vinden på eller ved gårdspladsen.
Fotograf: Astrid Tyge Nielsen - Amager Fotoklub.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7466
 

Du kan endvidere læse mere om både nedrevede og endnu stående bygninger.

Abelsminde i Tømmerup
Allégården - udflyttergård fra Tårnby
Bastiansminde fra Sundbyvester
Bredskiftevej fra Tårnby landsby
Det gule palæ som lå i Kastrup
Gammelgård - i Tårnby, i Kastrup og engang var der en gammel gård på Saltholm
Hallinggården  i Tårnby landsby
Jansens Minde i Ullerup
Kastrupgård i Kastrup
Ladegården - kongen ejede jord og udbytte
Lindegården i Ullerup
Lykkeshøj udflyttergård fra Sundbyøster

Løjtegården - en del af ladegårdens jord
Maglegård i Ullerup
Tinggården i Tårnby landsby
Ullerupgård i Ullerup

Birkegården

Birkegården i Tømmerup fra ca 1943 med Tømmerup gadekær i forgrunden. Tømmerupstuen på Amagermuseet stammer oprindeligt fra Birkegården på Høgsbrovej. Stuen blev nedtaget og opsat på Amagermuseet. Gården ejes nu af Tårnby Kommune.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1425

Landsbyerne og andet i Tårnby Kommune

Tårnby er en landsby. Der er stadigvæk gader, huse og enkelte gårde tilbage fra den gamle landsby.
Kastrup var en landsby. Der er ikke meget tilbage af den gamle landsby.
Maglebylille var en landsby. På grund af lufthavnens udvidelser er der kun meget få huse tilbage fra den gamle landsby.
Tømmerup er en landsby.
Ullerup er en landsby.
Skelgårde er et lodsejerlaug.
Viberup er et lodsejerlaug.
Rågård består af en gård og enkelte hus. Før i tiden var gården en enestegård – uden for landsbyfællesskabet og var uden for landsbyen og havde sin jord for sig selv. Det var før udskiftningen.

Før 1896 hørte Sundbyvester og Sundbyøster også med til Tårnby sognekommune. Indtil 1902 udgjorde de to landsbyer - med opland af etagebyggeri - en selvstændig sognekommune, derefter blev området indlemmet i Københavns Kommune.

Du kan læse meget mere i Tårnby Kommunes lokalhistoriske tidsskrift, Glemmer Du. Du kan eksempelvis læse om Kastrups gårde og gartnerier nr. 4, 2021 i Niels Fogelstrøms erindringer.