Bygningsdele

Bygningsdelene kan variere alt efter landsdelene, men også efter lokale traditioner og håndværksmestre. Læs mere om de snoede skorstene i Tårnby og hvordan det smittede af i Dragør og Store Magleby.

Bygningsdele

Snoede skorstene i Tårnby

De fleste snoede eller drejede skorstene på Amager har haft tilknytning til en af familien Lindgreen.

I Sundbyvester på Englandsvej tæt ved hjørnet til Amagerbrogade lå en ejendom med en høj snoet skorsten - bygget før 1885. Ejeren var smedemester Lindgreen. Smedens skorstene var typisk meget højere og kraftigere, da den megen varme og de flere gnister skulle holdes væk fra stråtagene.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1343

Hjørnet ved Amagerbrogade og Englandsvej med den snoede skorsten i midten. Fotograferet omkring 1910-1912. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1343

Ved den nuværende Sundbyvester Plads lå gården Sophienhøj, hvor der to snoede skorstene, som ellers lignende almindelige skorstene. Ejeren var gårdejer Morten Lindgreen, bror til smedemester Lindgreen. Skorstenene skulle være opført i 1880erne.

På Aflandshagegaard - Fælledvej 311 i Dragør - blev bygget af smeden fra Englandsvej omtrent i 1888, men i brandforsikringsprotokollen står ejeren som Morten Lindgreen fra Sophienhøj. Også her var to snoede skorstene - en venstredrejet og en højredrejet.

På Kastrup Glasværk blev der ligeledes bygget en høj snoet skorsten omkring 1889. Her arbejdede smeden Johan Lindgreen, født i 1826 i Sverige. Om de er i familie, er ikke undersøgt. Det vides heller ikke, om han har haft indflydelse på skorstens udseende.

Alle bygningerne i Tårnby er for længst væk.

Grunden til den snoede skorsten

Der findes flere mere eller mindre tvivlsomme forklaringer på, hvorfor der var så mange snoede skorstene i Tårnby Sognekommune - alle bygget før 1900. Det meste overnaturlige er, at de onde ånder blev holdt væk, da de kun kunne komme ned gennem en lige skorsten. Den snoede eller drejede skorsten siges også at være opført for at signalere, at her var en smed. Det kan dog også være af rent æstetiske grunde, eller det kan ses som et brand for familien Lindgreen, hvis rødder var svenske.

De øvrige snoede skorstene i Dragør

I maj 1971 blev der nedskrevet en historie på en skrivemaskine om de snoede skorstene. Teksten er fundet i arkivets artikelarkiv. Her gengives den:

Historien om de snoede skorstene i Dragør - efter oplysninger af murermester Vald. Holm, Dragør.

På Englandsvej, i nærheden af Amagerbrogade, lå før århundredeskiftet en smedje med snoet skorsten. Ejeren var smedemester Lindgreen. På Amager Landevej, når Sundbyvester Plads, lå gården Sophiehøj, som blev nedrevet omkring 1950. På hovedbygningen ud mod landevejen fandtes to snoede skorstene, og de blev inspirationen til de to der findes i Dragør - ad omveje.

Sophiehøj tilhørte gårdejer Lindgreen, broder til smedemesteren på Englandsvej. Gårdejeren var en original personlighed, og da han omkring 1885 lod murermester R. B. Guldborg fra Dragør opfører Aflandhagegaard på det sydlige Amager, skulle gården forsynes med særprægede skorstene - også med de snoede. Disse sidder stadig på tagryggen.

Murermester Guldborg ombyggede for Geert Raagard et hus i Bagergangen i Dragør i 1897. Her kom også en snoet skorsten. Den er i røde sten og fuget. Den findes stadig på stråtaget.

I 1870 fik Guldborg en murersvend, der hed Petersen. Han blev senere selvstændig, og ved en reparation i 1890 på Byforstanderskabets hus, nu Dragør Museum, på havnen, fik han lyst til at efterligne de snoede skorstene fra Aflandshage. Han var lidt uheldig, den skorsten han opførte blev en smule skæv, men den sidder på tagryggen, som den mest synlige af disse mærkelige skorstene, og har givet anledning til megen forundring over denne særprægede skorstenskonstruktion.