Gammelgaard

Der har været to gårde med navnet Gammelgaard i Tårnby Kommune. Én i Tårnby og én i Kastrup.

To forskellige Gammelgård

Tårnby

Gammelgård i Tårnby lå på hjørnet af Englandsvej og Sneserevej. Til sidst var der en købmandshandel, ejet af Troels Lund. Gården blev nedrevet omkring 1973.

Købmandshandel Gammelgård på Englandsvej 294
Købmandshandel Gammelgård på Englandsvej 294. Fotograferet i 1932.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4090
 

Kastrup

Også Kastrup havde sin Gammelgaard. Gårdejer C.O. Hedegaard - formentlig ejeren af Fortgård - solgte skødet på 1 cl af Kastrup til arbejdsmand Johan Jacobsen Dahlquvist den 26. januar 1888. Han hed egentligt Bengt Johan Dalqvist - han blev født i Sverige omkring 1841. Salgene kan ses i Realregisteret fra Amager Birk. Gården blev solgt til handelsgartner Sv. Edv. Svendsen den 2. maj 1907. Både i folketællingen for 1901 og 1911 boede der mange mennesker på gården i alt 6-9 familier/hushold. Mange af de voksne var tilflyttere blandt andet fra Sverige og Tyskland. De fleste var arbejdere. Du kan søge i arkivets databaser her.

I Dagblandet fra den 12. oktober 1917 kan det ses, at Gammelgaard på Kastrupvej 233 blev revet ned. Efterfølgende blev døre, vinduer, brædder, tømmer, lægter, 40.000 mursten, skærver, tagsten og brosten solgt. 

Nygård

Med en Gammelgård hørte der også en Nygård. Den var formentlig udflyttet fra Sundbyøster. Gården lå på Kastrupvej overfor Biens Allé. Den blev i 1909 ejet af Edvard Petersen, bror til Jan Petersen på Forældres Minde.

Saltholm

På Saltholm ligger Gammelgårds Brønd. Der er har aldrig været en egentlig gård med navnet. Se mere i Klaus Mønsted Pedersens bog om Theodor Philipsen på Saltholm. På gamle kort kan det ses, at der på Saltholm var noget, der hed Gammegaards Bakke - altså uden l. 
Før branden i 1856 lå Holmegården på den på østsiden af Saltholm tillige med en brønd. Efter branden blev gården flyttet til vestsiden af øen, men brønden blev - og blev derfor sikkert omtalt som den gamle gårds brønd, dermed Gammelgårds brønd.

Kilde: Klaus Mønsted Pedersens bog Theodor Philipsens Saltholm - en tidsrejse. Se side 56.

Materialer