Kastrupgård

Læs om Kastrupgård - den store gård i Kastrup skabt af Fortling. Nu rummer den fredede bygning Kastrupgårdsamlingen - Tårnby Kommunes kunstmuseum for grafik. Her findes de lokalhistoriske udstillinger også.

Kastrupgård fra gårdspladsen

 

Kastrupgård og Fortling

Kastrupgård blev bygget i hjertet af den gamle landsby Kastrup. Den blev opført af Jacob Fortling i perioden 1749-1753.  I Kastrup købte Fortling først gård nr. 7 i 1749 og siden de to nabogårde nr. 6 og nr. 8.  Der var på denne tid 11 bondegårde i Kastrup. Gårdene lå langs den tidligere Kastrupgårdsvej, som dengang sikkert bare blev kaldt vejen til Kastrup. Kastrupgård er Fortlings landsted og er bygget i herskabelig stil - og lignede slet ikke de omkringliggende landsbygårde.

Kastrupgårds portbygning er den eneste bygning i komplekset, der næsten ikke er ændret i det ydre. Oprindeligt var hovedbygningen opført i en etages højde og bestod af otte fag. Desuden var der en fire fag lang og en etage høj sidefløj til højre for hovedbygningen, en længe mod syd indrettet til bageri og mod nord en længe med et bryggeri og et brænderi. Der hørte endvidere ti nye og ældre bygninger til ejendommen. 

Fortling fik et omfattende landbrug i kraft af store jordkøb i Kastrup, Maglebylille og Sundbyøster. Jacob Fortling var en meget driftig mand og havde mange virksomheder foruden Kastrup Værk. Han kan med rette kaldes for industriens fader i Kastrup.

Kastrup Værk og Kastrupgård blev forbundet med en vej - vore dages Alleen.

Kastrupgård med portbygningen

 

Fredet

Allerede i 1924 blev Kastrupgård fredet. Det er hovedbygningen og portfløjen, der er fredet. Sidebygningerne er nyere, men opført hvor de tidligere længer lå. 
Før lå gården helt ud til Kastrupvej, men vejen er blevet rettet op fra sit slyngede forløb, så nu er der en pæn park foran bygningen. Adressen er nu Kastrupvej 399.

Kastrupgårdsamlingen

På initiativ af Amager Kunstforening besluttede Tårnby Kommune i 1968 at oprette en kunstsamling bestående hovedsagligt af grafik. Ønsket var at supplere samlingen for senere at kunne etablere et kunstmuseum. Den fredede Kastrupgård, som Tårnby Kommune havde købt i 1957, var et naturligt sted for en sådan samling.

Kastrupgård set fra haven

Efter restaurering af Kastrupgård åbnede samlingen som museum i 1977. Siden da er museet blevet udvidet i flere omgange. I 1983 blev den sydlige sidefløj inddraget til ny udstillingssal, og i 1988 blev to sale i hovedbygningen indrettet til udstilling og café.

I 2013 har Tårnby Kommune med støtte fra Realdania stået for en omfattende nyindretning og ombygning, således at der nu er museum i alle anlæggets fire fløje. Foruden forbedrede forhold for kørestolsbrugere og gangbesværede har museet fået ny foyer og café, samt udvidet udstillingsarealet med godt og vel 270 m². I de nyindrettede udstillingslokaler vil blive vist skiftende udstillinger med museets store samling af moderne grafik.

Derudover præsenteres ca. fire årlige særudstillinger, som fokuserer på billedkunst fra det 20. århundrede - både dansk og udenlandsk.

Kastrupgårdsamlingen huser desuden de permanente udstillinger: Theodor Philipsens malerier og keramik, samt de to lokalhistoriske udstillinger: Midt på Amager og Kastrup Glas.

Lokalhistorisk udstilling på Kastrupgård