Lykkeshøj

Du kan læse mere Lykkeshøj - en udflyttergård fra Sundbyøster landsby, som tidligere havde ligget på Øresundsvej.

Lykkeshøj

Lige over for Filips Kirken lå Lykkeshøj. Det var en udflyttergård fra Sundbyøster, hvor den lå som nr. 4 i gårdrækken på Øresundsvej.

Efter en brand i 1814, hvor syv gårde og ti huse nedbrændte, flyttede ejeren Anders Mikkelsen gården ud på Kastrupvej væk fra landsbyens gårdrække.

Ole Pitter Jacobsen - født i 1816 på gården Marienlyst i Store Magleby - blev i 1844 han gift med Bodil Mikkelsdatter, som var fra Lykkehøj og datter af Anders Mikkelsen. Senere overtog Ole Pitter Jacobsen og Bodil Mikkelsdatter gården. I 1875 overtog de Kastrupgård. I folketællingen 1860 står Ole Pitter Jacobsen som sogneforstander.

Den sidste ejer var gårdejer Sigfred Bernitt. Han var født på gården og blev senere gift med en datter af Ole Nielsen på Vestergård i Maglebylille.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5108

 

Kirsten Kimer og Per Døver

Lykkeshøj blev også kaldet for Kirsten Kimer og Per Døvers gård, og det navn havde den fået, idet der i haven var opstillet to figurer udført i træ.

Sigfred Bernitt, der var medlem af Amagermuseets bestyrelse, skænkede træfigurerne Kirsten Kimer og Per Døver til museet.