Jagt og fiskeri

Dansk
Arkivet indeholder mange historier. Du kan her læse en række mindre artikler om jagt og fiskeri.

Havets betydning

Fiskeriet har haft stor betydning for fiskerne, men også tidligere som supplement til indtægten for husmænd, jordbrugere og gårdejere.

Den megen kyststrækning for Tårnby har også betydet en del strandjagt - ligesom jagt på Saltholm har holdt bestanden nede.

Jagtselskab på Saltholm i efteråret 1938
Jagtselskab på Saltholm i efteråret 1938. Fra venstre: Holger Zimling, landsretsagfører Wegener, skovrider Mortensen Larsen, professor Ragnar Spärch, dr. Bøje Benzon og grosserer Ludvig Svendsen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4157
 

Fiskerne i Kastrup

Jagt på Amager

Jagtselskab på Saltholm i efteråret 1938

Remiser

Jagt var i før i tiden forbeholdt kongen, som benyttede Kongelunden og de fasaner, der var sat ud der. Kongen havde endvidere på Amager oprettet omkring ti små remiser - træer og buske - som ikke måtte fældes og ryddes, fordi det var til at vildtet kunne søge tilflugt.

Jagt på Vestamager
Jagt på Vestamager i 1920. Til venstre ses Tage Hansen fra gården Nøragersminde, de to andre herrer er ukendte.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4920