Jagt og fiskeri

Læs om jagt på Vestamager og Saltholm samt om fiskeriet både som bi- og hovederhverv, som har eksisteret langs kysten i 1.000 år. På Amager havde kongen udlagt remiser for at kunne beskytte vildtet og det lave vand omkring øen var også ideelt til at jage og fiske.

Havets og kystens betydning

Fiskeriet har haft stor betydning for fiskerne, men også tidligere som supplement til indtægten for husmænd, jordbrugere og gårdejere. Det kan ses langt tilbage i tiden ved de udgravninger, der blev foretaget i forbindelse med Øresundsforbindelsen i Tårnby landsby.

Den megen kyststrækning i Tårnby Kommune har også betydet en del strandjagt. Ligesom jagt på Saltholm har holdt bestanden nede af visse arter, som truede det øvrige særlige liv på øen.

Jagtselskab på Saltholm i efteråret 1938
Jagtselskab på Saltholm i efteråret 1938. Fra venstre: Holger Zimling, landsretsagfører Wegener, skovrider Mortensen Larsen, professor Ragnar Spärch, dr. Bøje Benzon og grosserer Ludvig Svendsen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4157
 

Fiskerne i Kastrup

Jagt på Amager

Jagtselskab på Saltholm i efteråret 1938

Remiser

Jagt var i før i tiden forbeholdt kongen, som benyttede Kongelunden til formålet. Særligt de fasaner, der var sat ud der. Kongen havde endvidere på Amager oprettet omkring ti små remiser - områder med træer og buske - som ikke måtte fældes og ryddes, fordi det var til at vildtet kunne søge tilflugt.

Jagt på Vestamager
Jagt på Vestamager i 1920. Til venstre ses Tage Hansen fra gården Nøragersminde, de to andre herrer er ukendte.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4920