Fiskerne i Kastrup

Læs mere om fiskerne i Kastrup og om Broforeningens historie. En del af fiskerne boede i de gule huse på hjørnet af Skøjtevej og Amager Strandvej, hvor der også var en købmand og et udskænkningssted brugt af fiskerne.

Den charmerende broforening

I 2015 var det 150 år siden at Kastrup Broforening blev stiftet.

Fra 1830'erne kom der rigtig gang i fiskeriet i Kastrup. Der var på dette tidspunkt ca. 25 fiskere i Kastrup, som havde fiskeriet som hovederhverv, men de fleste havde stadig deres husmandslod. Først fra 1860 kan man via folketællingen støde på fiskere, som har fiskeriet som eneste opført erhverv.

Fiskerihavnen i Kastrup
Kastrup Broforening fotograferet den 29. juni 1959.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5306
 

Mange måtte supplere indtægten med bjergning af skibe i Sundet, losning af skibe i industrihavnen eller stenslagning til belægning af kommunens veje. En gennemsnitsfortjeneste på fisker i Kastrup var i 1876 ca. 1.000 kr.

I mellemkrigstiden var der ca. 60 fiskere, heraf var halvdelen fuldtidsbeskæftiget ved fiskeriet. De havde tilsammen 28 motordrevne både og et større antal sejl- og robåde. Fortjenesten var ca. 25.000 kr.

I 1990 var der kun ganske få erhvervsfiskere tilbage i Broforeningens havn. De fangede især ål, torsk, skrubber og sild, men fangsten er nu som tidligere afhængig af vind og vejr.

Træk af Broforeningens historie

Den ældste anløbsbro i Kastrup, Skøjtebroen, lå på det sted, hvor Broforeningens havn kom til at ligge. Da fiskeriet i 1830'erne tog fart, opstod behovet for en rigtig havn. Det første tiltag til oprettelse af en havn kom i 1831, men først i 1845, nærmere betegnet den 6. februar, blev der tinglæst en interessentskabskontrakt på broen. I 1851 blev interessentskabets love tinglæst.

Disse love ligner dem, der danner grundlaget for Kastrup Broforening, som dannes den 3. april 1865. Selskabet købte broen for 1.000 rigsdaler sølv. I 1907 får Kastrup Broforening adkomstskøde på broen, matrikel nr. 49c af Kastrup.

Man skulle være husejer eller bådejer i eller ved Kastrup for at blive medlem. Tilgangen af medlemmer stoppes i 1883, men man kunne dog stadig optages gennem arv. Enker beholdt anparten, men kunne og kan stadig ikke deltage i møderne, som er forbeholdt mænd. Vedtægterne har holdt sig næsten uændret i de 130 år, foreningen har eksisteret. Arbejdspligten eksisterer dog stadig.

Materialer