Jagtselskab på Saltholm

Hartkornsejerne, der er ejere af Saltholm kan sælge jagtrettigheder på Saltholm.

Forskellige jagtselskaber

Saltholm har også budt på jagtselskaber gennem tiden for andre end beboerne, som naturligt nok har suppleret deres kost med nedlagt vildt. Den sidste kongelige jagt på øen foregik sidst i 1800-tallet.

Efteråret 1938

Jagtselskab på Saltholm i efteråret 1938
Personerne på billedet er fra venstre: Holger Zimling, landsretssagfører Wegener, skovridder Mortensen Larsen, professor Ragnar Spärch, dr. Bøje Benzon og grosserer Ludvig Svendsen. De fotograferet i 1938 efter en jagt på Saltholm.
Fotograf: Axel Svendsen. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4157