Selvforsyning på Skøjtevej

Artikel fra 1940 om den 76-årige Fru Ane Madsen der på Skøjtevej havde 50 høns og en ged.

Madam Madsen og 50 høns

50 Hvide Høns og Geden Grethe

Den 76-aarige Fru Ane Madsen, der bor paa Skøjtevej i Taarnby, er kommet i Klammeri med Sundhedskommissionen, Domstolene og nogle af Naboerne. Det drejer sig om hendes 50 hvide Høns og hendes Ged "Grethe". De Omkringboende paastaar, at Geden lugter, og at Hønsene henter deres Føde alle andre Steder end hos Fru Madsen.

En Gang tidligere har der været Vrøvl med Fru Madsen - hun fik en Bøde og afsonede den. Retten i Søndre Birk har nu idømt den gamle Dame en ny Bøde subsidiært Hæfte, samt Paabud om, at Hønsene og Geden skal være fjernet seneste en Maaned efter Dommens Afsigelse.

Men det kan aldrig falde mig ind, siger Ane Madsen til B.T., Sundhedskommisionen og alle de høje Herrer kan staa paa Hovedet og gøre, hvad de vil. Jeg hedder Madam Madsen, og jeg bestemmer, hvad der skal gøre ved mine Dyr. Geder lugter aldeles ikke - det er kun Bukkene - næh, min "Grethe" faar de ikke fra mig. I 1933 gav jeg 25 Kroner for den, og i Dag vil jeg ikke sælge den for 100 Kr. Den giver mig mindst en Liter Mælk om Dagen, og den er noget af det kæreste. Og Hønsene - Herregud - de gør da ikke nogen Fortræd - jeg er blevet gode Venner med Naboerne igen. Det var den Gang, de havde Grøntsager i Haverne, og Hønsene var lidt nærgaaende, at vi skændtes lidt en Gang imellem. Nu har Naboerne høstet, og saa maa Hønsene gerne gaa frit omkring.

Jeg har kendt bedre Dage fortæller Ane Madsen. Min Mand og jeg har haft eget Hus - men Folk er ikke til at stole paa - da vi blev separeret fik han 8.000 Kr. og jeg 9 Kr. og et halvt Pund Smør. Men jeg klarede den, og nu gaar det godt. Der er ingen smalle Steder. Jeg ordner alt herhjemme. Kakkelovnen her har jeg selv sat op - jeg kogte et Svinehoved i den forleden - Brød bager jeg selv - og mine Skabe er fyldt med Syltetøj og Saft. Her er Hyldebærsaft, der er mindst 5 Aar gammel.

Man har ikke Fred længere, end Ens Naboer vil, men De kan være forvisset om, at Madam Madsens Høns og Ged bliver ikke fjernet herfra. Det kan De godt hilse og sige.

BT, den 30. september 1940