Enkefrue Maren Christensen

Læs interview med enkefrue Maren Christensen fra Kastrup. Hun solgte fisk og urter.

Maren Christiensen
I avisen

Der er mange morsomme historier i øens gamle aviser. Nogle af de lokale blade kan læses i Tårnby-rummet på Tårnby Kommunes hovedbibliotek. Artiklen her er fra Amagerbladet den 11. marts 1932.

Solgte fisk og urter

Kommer man til Kastrup og spørger efter, hvor Enkefru Maren Christensen bor, er det vanskeligt at faa Besked, men naar man begynder at forklare, at det er en gammel Dame, der paa Torsdag bliver firs Aar, saa gaar det op for Folk, hvem der menes.

Hvor længe har De boet her i Kastrup, spørger jeg med høj Stemme?
Jeg hører udmærket. Det er der ikke noget i Vejen med. Jeg har da boet herude al min Tid, jeg er født herude, og har ikke været andre Steder. Jeg er af Fiskerfamilie, min Far var Fisker, og hans Far og hans Far igen var ogsaa Fiskere, og min Mors Far var ogsaa Fisker. Jeg har selv handlet med Fisk.

Saa har De altsaa fulgt hele Kastrups Udvikling?
Ja, det har jeg. Jeg har levet under fire Konger og der er sket store Forandringer, jeg har gaaet mange, mange Trin, ind til København med Urter og Fisk, saa det har jeg ogsaa set blive til. Jeg har handlet ved Børnehusbroen og ved Børsen, ja det er store Forandringer der er sket.

Er det saa til det bedre?
Det ved jeg næsten ikke. Der er jo kommen mange store flotte Huse paa Amager Landevej og ind omkring Christianshavn, men der er saa mange Arbejdsløse. Det er alle de Maskiner, og alt det.

Hvordan var Skolegangen i Deres Tid?
Hvordan den var? Vi kom naar vi havde Lyst. Det er vel ogsaa derfor vi er saa dumme, som vi er.

Naae, naar De handlede blev De vel ikke taget?
Taget. Nej det kan De tro, jeg ikke blev. Vi havde jo skrevet op hvad det kostede.

Hvad synes De om den moderne Tid med Automobiler og Flyvemaskiner og de moderne Danse?
Danse? Jeg tror, det var Rumba de viste mig. Det har ikke noget med Dans at gøre, og Lanchiers, den er slet ikke nu som den skal være, nej. Dansene er blevet ødelagte, men ellers kan jeg godt lide at køre i Automobil, jeg kan ogsaa godt lide at køre stærkt, men en Flyvemaskine faar De mig ikke op i. Her kommer de flyvende fra Amerika fra den ene Dag til den anden. I gamle Dage var de syv Uger om at sejle derover. Den moderne Tid er saamænd god nok. Jeg kan bare ikke lide, at det ogsaa er moderne, at man skal holde Kærester, naar man er gift.

Har De Radio?
Ja, jeg har en Papæske med Høreklapper, det er godt nok til mig.

Hvad hører De saa?
Jeg begynder med det her Gymnastik om Morgenen. Det er Jespersen, han er god, og saa kommer der jo en Grammfonplade. Saa kan jeg ogsaa godt lide at høre Gudstjeneste og Kirkekoncert, og ogsaa det gammeldags Balmusik, for det er da rigtig Musik.

Er De politisk interesseret?
Naar jeg ingenting siger, saa siger jeg ikke for meget, men Stauning og Typografen (N.P. Nielsen) det er dygtige Mænd

De bor alene her?
Ja, det kan jeg sagtens, min Søn kommer hver Morgen og siger Goddag til mig, og det er jeg glad for.

Amagerbladet, den 11. marts 1932

Gift i 1874

Ifølge folketællingen fra 1901 blev Maren og Peter gift i 1874. De boede i den nordlige husrække på Alleen matrikel 1 ca af Kastrup. Huset var ejet af C. M. Larsen.