Hans Hansen - vægter i Maglebylille

Læs historien om Hans Hansen - den sidste veteran fra det stolt skib - fregatten Jylland. Han var med i Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864.

Sidste Veteran fra Fregatten Jylland død

Taarnby Sogns og hele Amagers Ældste, forhenværende Vægter og Skatteopkræver Hans Hansen, Maglebylille, døde i Gaar, knapt 98 Aar gammel. Med ham er den sidste fra Fregatten Jylland og Helgolandsslaget gaaet bort. Den næstsidste boede ogsaa paa Amager - det var Reersen i Taarnby. 

Vægter Hans Hansen

 

Hans Hansen var med om Bord paa Fregatten Jylland ved Indvielsen af dens Rigning. Det var ikke blot første Gang siden 1864, han betraadte Dækket igen - det var ogsaa første Gang, han gensaa Skibet. Skønt det jo i flere Aar har ligget ved Langebro, var Vejen blevet Hans Hansen for lang. Maglebylille og Taarnby Sogn var hans Verden. København var noget fjernt og fremmed. Lufthavnen derimod interesserede ham meget, han fulgte til det sidste Flyverne, som de kom og gik Dagen igennem. Hans Hansen døde ikke Straadøden. Den egentlige Aarsag til hans Død i Gaar var et Ulykkestilfælde. Han faldt i sin Stald forleden og kvæstede Haanden. Hjertet kunde ikke tage den lille Blodforgiftning, som fulgte med. Da han kom ind efter at være kommet til Skade, hævdede han, at han havde været oppe at slaas!

Hans Hansen, der havde Tapperhedsmedaillen og Dannebrogsmændenes Hæderstegn, fulgte godt med til det sidste. Han var en arbejdssom Mand hele sit Liv, han passede sin Kirkegang og holdt Orden i sine Ting. Paa Søndag skal han begraves fra Taarnby Kirke. Begravelsen sker paa Kastrup Kirkegaard, hvor Hans Hansens Hustru hviler, og der vil blive ydet den gamle Veteran den sidst, militære Ære af et Marinedetachement.

Kilde: Avisartikel fra 1938

Fakta

Hans Hansen, født 1842 i Maglebylille, blev gift i 1869 med Marchen Elandsen, som er født i 1843 Tømmerup. Hans Hansen ejede 22b af Maglebylille. Oplysningerne om Hans Hansen og de andre vægtere kan ses i Folketællingen fra 1901.