Rådhus og sogneråd

Nogle af de markante politikere i Tårnby helt fra demokratiets start og om sognerådsformænd indtil borgmesterposten blev i indført i 1952. Du kan også læse om Tårnby Rådhus på Kastruplundgade og da den kommunale arbejdsplads flyttede til Amager Landevej.

Tårnby Rådhus

Tårnby Kommunalbestyrelse holdt det sidste møde på det gamle Rådhus i Kastruplundgade den 1. december 1959. Derefter blev Tårnby Rådhus på Amager Landevej taget i brug. Siden er rådhuset blevet udvidet flere gange.

Gården Fremtids Haab - dengang med adressen Amager Landevej 76 - var beliggende ved siden af Kastrup Politistation. Gården ejedes i sin tid af gårdejer N.P. Nielsen, hvis enke solgte ejendommen til Tårnby Kommune, som indrettede Socialforvaltning i den gamle gård. Hvis gården havde ligget på sin plads idag, ville den have ligget på Rådhuspladsen, foran den venstre del af det nye rådhus.

Tårnby Rådhus i Kastruplundgade

Tårnby Rådhus fotograferet omkring 1915. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3263

Rådhuset i Kastruplundgade blev taget i brug i 1906. Bygningen var opført som en skole. Inden da holdt Tårnby Sogneråd til forskellige steder. Da Sundbyøster og Sundbyvester hørte til Tårnby indtil den 31. december 1895, holdt sognerådet til på den nuværende Øresundsvej, men havde også holdt til mange andre steder inden.

Rådhuset på Kastruplundgade

Sogneråd og kommunalbestyrelse

Alle formænd for Tårnby Sogneråd

Carl Johan Olsen
Elkær Hansen
Inger Lind
Jægermester Breit
N. P. Nielsen
Skoleinspektør P. J. Petersen

Valg

Valg på Amager

Borgerlig vielse

Vielse på Tårnby Rådhus

En birkedommer på Amager

En birkedommer på Amager i 1751
Af Karl-Erik Frandsen
Udgivet 1985
Pris 30 kr.
Biografi om en birkedommer i 1700-tallet, der, ligesom landets andre retsbetjente i 1751 fremsendte en indberetning om de retslige og økonomiske forhold i Tårnby.