Rådhuset i Kastruplundgade

Læs om dengang da kommuneskolen på Kastruplundgade blev til den nye administrationsbygning - Tårnby Rådhus. Inden da havde sognerådet haft til huse i lejede lokaler.

Det gamle rådhus
Fra dengang der var skole på Kastruplundgade - og ikke rådhus.
Fotograf: Carl Flensburg
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Den nye Administrationsbygning for Taarnby Kommune

Efter at den store, nye, offentlige Skole i Kastrup er tagen i Brug, har Taarnby Sogneraad, som hidtil har haft til Huse i lejede Lokaler, ladet den gamle Kommuneskole ombygge og indrette til Administrationsbygning for Kommunen. Disse Ombygningsarbejder er nu saa vidt tilendebragte, at Kommunen igaar har kunnet tage de nye Lokaler i Brug.

Foruden en rummeligt Forsamlingssal for Sogneraadet er der indrettet et tidssvarende Ekspeditionslokale og et haardt tiltrængt brandfrit Arkiv. Endvidere er indrettet Lokaler til Kommunens Folkebibliotek, Sundhedskommisionen og Bygningskommissionen. Endelig er Bygningens to øverste Etager indrettede til Boliger for en gift og to ugifte Lærere samt for en Lærerinde.

Ved Sogneraadets første Møde i de nye Lokaler indledede Formanden, Gaardejer Svend Hansen, Forhandlingerne med Ønsket om godt Samarbejde under de nye Forhold til Gavn for den fremadstræbende Kommune. 

Kilde:
Berlingske politiske og Avertistements Tidende
Fredag Aften den 4. oktober 1907

Tårnby Rådhus i Kastruplundgade

Tårnby Rådhus fotograferet omkring 1915. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3263