Skoleinspektør P. J. Petersen

P. J. Petersen var født den 23. december 1864. Fra maj 1888 var han lærer ved Kastrup Glasværks skole, ansattes som lærer ved Tårnby skole og beskikkedes den 31. juli 1912 som skoleinspektør. Siden Sundbyernes udskillelse fra Tårnby Kommune var han sekretær for Tårnby sogneråd. Han havde desuden været formand for Tårnbykredsen af Københavns Amts Plejehjemsforening, og desuden Stifter af og Formand for Tårnby Sogns Folkebibliotek. Læs mere om ham og hans virke.

Lærer Petersen

Peter Jacob Petersen var født den 23. december 1864 i Vridsløsemagle ved Sengeløse. Han var søn af glarmester Jens Petersen. Han dimitterede i 1884 fra Jonstrup Seminarium, og tog senere, for sprogenes skyld, almindelig forberedelseseksamen fra Universitetet. Fra maj 1888 var han lærer ved Kastrup Glasværks skole. Han ansattes som lærer ved Tårnby skole og beskikkedes i 31. juli 1912 som skoleinspektør i Kastrup.
P. J. Petersen, der var kendt som en meget nationalsindet mand, var i sin tid indehaver af flere tillidshverv, blandt andet var han i bestyrelsen for Tårnby Kommunes hjælpekasse, og siden Sundbyernes udskillelse fra Tårnby Kommune var han sekretær for Tårnby sogneråd. Han havde desuden været formand for Tårnbykredsen af Københavns Amts Plejehjemsforening, og desuden Stifter af og Formand for Tårnby Sogns Folkebibliotek.

P. J. Petersen, der blev æresmedlem i Amagerlands Skytteforening i 1918, fulgte også i sine sidste år interesseret med i foreningens arbejde. Han var formand for Amagerlands Skytteforening fra 1900 til 1906. Han døde i 1931 og ligger begravet på Tårnby Kirkegaard.

Peter Jacob Petersen, skoleinspektør
Peter Jacob Petersen - skoleinspektør. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3951