Vielse på Tårnby Rådhus

Læs vielsesritualet, der blev anvendt til de borgerlige vielser på rådhuset indtil 1969.

Borgerlig vielse på rådhuset

Borgerlig bryllup 1937-1938

En borgerlig vielse foretaget af borgmester Richard Jacobsen i mødesalen på det tidligere rådhus på Kastruplundgade 16 fra 1937-1938.
Fotograf: Aase Linneballe, Amagerbrogade 170
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1959

Madvigs vielsesritual

Sidste vielse efter Madvigs ritual – den 30/12 1969.

Da (mandens navn)
og (kvindens navn)

har henvendt sig til øvrigheden for at få det ægteskab, de agter at indgå med hinanden, fuldbyrdet på den i loven foreskrevne måde, og da alt, hvad der ifølge loven skal påses, forinden en vielse må foretages, er blevet iagttaget, vil dette ægteskab nu være at fuldbyrde.

Forinden der imidlertid skrides hertil, påhviler det mig, som dette steds øvrighed, at minde

Dem (mandens navn) og Dem (kvindens navn)

om betydningen og vigtigheden af den forbindelse, som De nu står i begreb med at indgå.

Det løfte De her skal give hinanden, indeholder et højtideligt tilsagn om kærlighed, troskab, gensidig hjælp og bistand gennem hele livet, i alle dets forhold, under alle omskiftelser, - dertil forpligter De Dem i denne stund og kalder øvrigheden til vidne derpå. Agtelse for dette løftes hellighed er betingelsen for familiernes lykke og tilfredshed og grundvolden for den sædelige orden, - overtrædelser heraf vil undergrave Deres livs fred og Deres samvittigheds ro, om end den ikke altid medfører ansvar efter den borgerlige lov.

I det håb og den forudsætning, at De begge vel har overvejet dette og har det faste fortsæt at holde det løfte, De aflægger, og at leve med hinanden, som det sømmer sig rette ægtefolk, i kærlighed, endrægtighed og ærbarhed, tilsiger øvrigheden Dem i statens navn alle de rettigheder, der følger med et lovligt ægteskab, men pålægger Dem tillige alle de forpligtelser, som ægtefolk har imod hinanden indbyrdes og imod andre, og indskærper Dem alvorligt opfyldelsen af disse forpligtelser.

Jeg spørger nu Dem (mandens navn) om De vil have (kvindens navn) til hustru?

Ligeledes spørger jeg Dem (kvindens navn) om De vil have (mandens navn) til mand?

”Thi forkynder jeg Dem herved, som dette steds øvrighed i kraft af loven, ægteskabet imellem

(mandens navn) og (kvindens navn)

at være lovligt og med fuld borgerlig gyldighed indgået”.

Det er Johan Nikolai Madvigs vielsesritual. Han var uddannet filolog, og han blev udpeget til Kirke- og Kultusminister i 1848, men forlod regeringen allerede i 1851. Han levede fra 1804-1886

Kilde:
Tårnby Rådhus. Avisudklip vedrørende Tårnby Kommune fra 1969-1970.

Borgerligt viede

Imens Henrik Zimono har været borgmester, er der til borgerligt viede par blevet givet en lille bog: I dagens anledning. Den handler om bryllupsskikke og -traditioner som er specielle for Amager.

Borgerlig vielse