Børnehjem på Corneliusmindevej

Engang lå der et privat børnehjem i Tårnby Kommune på Corneliusmindevej 21.

Privat børnehjem i Tårnby

Frk. Ellen Margrethe Fløytrups Børnehjem blev oprettet her i hendes barndomshjem i 1933, da hun overtog huset. Børnehjemmet lå på Corneliusmindevej 21 med matr.nr. 12i. Hendes forældre havde tidligere haft gartneri der. Huset er opført i 1903.
Hendes mor, Oline Kirstine Kristensen, var søster til blandt andet Oluf Kristensen ejer af Ny Kastrupgård og Otto Kristensen dengang ejer af Kastrupgård. Hendes far, Erik Fløytrup, døde allerede som 27 årig den 8. januar 1906.
Ellen Margrethe blev af familien kaldt Grethe. Hun blev født den 12. oktober 1904 i Tårnby. 

I folketællingen fra 1940 er hun opført som forstanderinde. Desuden boede der på børnehjemmet to husassistenter, to barneplejeelever og en sygeplejerske.
Der var 20 plejebørn, som var født mellem 1938 og 1940.

Selve huset ligger endnu på Corneliusmindevej.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9136
Frk. Ellen Margrethe Fløytrups Børnehjem - i haven. Alice fotograferet med sin mor i 1937. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9136
 

Det står skrevet

I Amagerbogen redigeret af a. Kierulff Jensen fra 1939 står på side 293-294:

"Nogle af de fra Ny Skelgaard frasolgte parceller danner Corneliusmindevej, hvor frk. Ellen Fløytrups børnehjem ligger. Frøken Fløytrup, der er en niece af brødrene Kristensen fra Kastrupgaard, oprettede børnehjemmet 1933 i den villa, hvor hun er barnefødt. Hun er fuldt uddannet i barnepleje og går op i gerningen med en sjælden forståelse af og kærlighed til de småbørn, der betroes i hendes varetægt. Hjemmet er statsanerkendt og understølles desuden fra forskellig side."

Arkivet efterlyser et foto til artiklen. Har du et foto?

Arkivet efterlyser fotografier - nye som gamle fra Corneliusmindevej.