Jordemødre fra 1767 til 1900

Jordemødre fra 1767 til omtrent 1900 for Tårnby sogn - som indtil 1896 også omfattede Sundbyvester og Sundbyøster. At være jordemor var en vigtig funktion i et lokalsamfund.

At hjælpe børn til verden

Arkivet har en ufuldstændig fortegnelse over jordemødre i Tårnby Sogn fra 1676 til 1908. De er opstillet efter, hvornår de er begyndt som jordemoder.

Maglebylille og Tømmerup

I 1822 blev der bygget et hus til den daværende jordemor for Maglebylille og Tømmerup uden for landsbyen, hvilket blev kaldt bygget "på marken".
Huset blev bygget til Johanne Mortensen, der var enke efter tømrer Eskildsen. Hun havde tre børn boende ved folketællingen i 1834: Karen Halmine ugift pige på 29 år, som også bliver jordemor først i Sundbyøster senere i huset ved Amager Landevej og Tømmerupvej ligesom sin mor, Marie Kerstine på 17 år og Eskield Behoni Eskildsen på 14 år.

Marken Petter Schmidt - også kaldet Marchen Bastiansen, da hun blev gift med tømrermester Niels Bastiansen i 1862. I folketællingen 1890 boede tre af deres børn sammen med dem.  I folketællingen 1901 kan det ses at Marken og Niels havde fire levende børn, men at hele syv børn var døde for dem.  Marken var altså selv gravid 11 gange.

Jordemor Marchen Bastiansen

Distriktsjordemor Marchen Bastiansen. 
Marken Petter Schmidt fra Dragør gift med tømrermester Niels Bastiansen født i Tårnby Sogn.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4595

Fortegnelse over jordemødre med omtrentlige årstal

1676 - 1685 Maren, Peder Jørgens kone, Tårnby
1677 - 1680 Birgitte Jordemoder, Sundbyvester
1725 -            Inger, Niels Nielsens kone, Sundbyøster
1744 - 1754 Sidsel Nielsdatter, Oluf Gundersens kone
1754 - 1772 Kirsten Pedersdatter, Casper Køhlerts kone
1758 -            Karen, Jens Olesens kone
1787 - 1800 Ingeborg Christiane Schieving
1793 -            1838 Sidse Marie Svendsen, Sundbyvester
1801 -            Dorte Nielsdatter, Tømmerup
1805 - 1810 Dorte Jepsen, Kastrup
1810 - 1845 Johanne Mortensen - gift Eskildsen, Maglebylille og Tømmerup
1845 - 1860 Halmine Eskildsen, først Sundbyøster - senere Maglebylille og Tømmerup - hun er datter af Johanne Mortensen.
18?? - 1853 Vilhelmine Fregder, Sundbyøster - gift med skomager P. Nielsen 
1860 - 1870erne Maren Sophie Nielsen, Sundbyøster
1862 -            Oline Holst, distriktsjordemoder i Sundbyvester
1870 -            Katrine Albeck, Sundbyvester
1868 - 1908 Marchen Peder Schmidtsdatter, Kastrup og Maglebylille
1893 -            Trine Jørgensen, distriktsjordemoder i Kastrup
1880 - 1891 Sofie Svendsen praktiserende jordemoder i Kastrup

Cathrine Louise Marie Jørgensen blev født i 1860 i Sorø, men kaldt Trine Jørgensen også i folketællingerne. 

Hvis du har yderligere oplysninger om en jordemor, må du meget gerne kontakte arkivet.

Karen Rasmussen - jordemor

Karen Rasmussen var jordemor og sognerådsmedlem i Tårnby Sogneråd fra 1933 til 1937.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4182