Sygekassen

Læs lidt om sygekasserne i Tårnby og forsikring for almindelige mennesker før 1973, hvor staten overtog den velfærdsopgave.

Sygekassen for Tårnby Kommune

Før i tiden var forsikring i sygekassen en frivillig sag, som oftest lod de fattigste i stikken, da de ikke kunne afse at betale penge til sygesikring. Siden 1850'erne har der været en lang række sygekasser, der kunne være tilknyttet en arbejdsplads, et erhverv eller en forening. I 1973 overgik det til staten at forsikre alle borgere.

Sygekassen for Tårnby Kommune

Tårnby Kommunes sygekasses bestyrelsen siddende til fotografering.  Formentlig fotograferet i 1938-1939. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4932

Bestyrelsen for sygekassen omkring 1938-1939

På fotografiet kan du fra venstre se følgende:
Nr. 1 Carl Jensen, undersøger 
Nr. 2 Glasmager Kai Olsen
Nr. 3 Glasmager Johs. Johansen
Nr. 4 Valdemar Hansen, forretningsfører i sygekassen
Nr. 5 Vejassistent P. G. Weichel, der var formand fra 1931 til 1945.
Nr. 6 Telefonmontør O. Andersen, næstformand - han blev formand i 1945 til 1952.
Nr. 7 Brandmand Carl Haack
Nr. 8 Skolebetjent Aug. Jeppesen

Sygekassen har gennem sin mangeårige historie haft mange navne. Sygekassen for Tårnby Kommune fik navnet i 1937.

Der har været ganske få formænd gennem tiden.

Formand for sygekassen

1857 - 1870 Bødkermester Thornberg 
1870 - 1876 Fisker Eduard Nielsen
1876 - 1886 Skoleinspektør G.A. Poulsen
1886 - 1892 Fisker Eduard Nielsen - igen
1892 - 1894 Skibstømrer H.G. Larsen
1894 - 1910 Skoleinspektør G.A. Poulsen - igen
1910 - 1918 Bryggerknægt Andr. Hansen
1918 - 1920 Malermester Johs. Larsen
1920 - 1931 Målerkontrollør Kaj Jensen
1931 - 1945 Vejassistent P.G. Weichel
1945 - 1952 Overmontør O. Andersen
1952 - 1968 Betonformand Chs. Christoffersen
1968 - 1973 Arbejdskonsulent Svend Jensen

Sygekassernes funktion blev overtaget af staten i 1973, de private sygekasser blev derfor nedlagt.