Tilfredsheden på Nordmarksvej

Læs den særlige historie om Tilfredsheden på Nordmarksvej 81, om Christian Petersen og de andre beboere.

Kastrups første etagebyggeri - Tilfredshed

Børnesanatorium

Baggrunden for at kalde ejendommen Nordmarksvej 81 for Tilfredshed skal findes i bygningens forhistorie. Ejendommen blev opført i 1890. Dens første ejer var gårdmand Christian Petersen, søn af kammerråd Martin Petersen fra Kastrup Værk. Christian Petersen stillede allerede i 1892, uden vederlag, ejendommen Tilfredshed til rådighed for den nystiftede forening Børnesanatorierne for København og Omegn. Dets formål var at oprette mindre kystsanatorier, hvor svagelige børn kunne få et gratis ophold.

Børn foran etageejendommen Tilfredshed Nordmarksvej 81

Børn foran etageejendommen Tilfredshed Nordmarksvej 81. Det er et udsnit af fotografiet fra omkring 1910.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6933

I 1892 fik 100 børn, fordelt på fem måneder, hver et gratis ophold i Kastrup. Resultaterne var fine: "..ved simple midler; stadigt ophold i frisk luft, renlighed og bade, rigelig og passende om end tarvelig kost samt fuld regelmæssighed i hele levemåden", hedder det i bestyrelsens første beretning. En 12 års pige, der ved ankomsten dårligt kunne gå, kunne efter en måned bevæge sig uden krykker, og to småbørn, der havde haft sår i hele ansigtet, havde glat og frisk hud ved afrejsen.

De efterfølgende tre år blev der optaget op mod 150 børn på sanatoriet i Kastrup, der også blev kaldt Børnesanatoriet af 26. Maj 1892. Da der imidlertid samtidigt blev opført et kystsanatorium i Hellebæk, opgav man det i Kastrup. Der var sandsynligvis også en betydelig renere luft i Nordsjælland end i Kastrup med dets industrier som Svovlsyrefabrikken og Glasværket.

Christian Petersen

Tilfredsheds ejer Christian Petersen blev i øvrigt gift i 1895 med forstanderinden på børnesanatoriet, Nanny Charlotte Busk. Han var da 80 år og hun var 50 år. Christian Petersen ejede matrikel 5l, som senere blev delt i 5e som er Lille Tilfredshed og 5f som er Tilfredshed. Formentlig er Lille Tilfredshed den samme bygning, som i 1901 hed Malerværkstedet Nordre Bygade i folketællingen 1901. Christian Petersen havde udstykket matrikel 5l fra jorden til sin firlængede gård på matrikel 5a. Resten solgte han den 17. december 1889 til den nye gårdejer Peter Nielsen. Christian Petersen havde tidligere været sognefoged.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2841
Tilfredshed Nordmarksvej 81 fotograferet i 1971. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2841
 

Beboere i boligejendommens start

Ejendommen var i 1901 beboet af seks familier:

 • Christian og Nanny Charlotte Petersen
 • Glasmager Carl T. Müller samt Caroline og Sophie Frederikke Müller
 • Farver Henrik og hans kone og barn, Dorthea og Christa Svendsen
 • Fabriksarbejder Hans Jensen og hans kone Ane Jensen
 • Petronella Pehrsson og Emilie Daniels der var bestyrere for et vaskeri i ejendommen.
 • Dyrlæge, enkemand Hans Olsen Bacher med 5 af hans i alt 11 børn
 • Tjenestepige Marie Sophie Jacobsen
 • Christian Petersens plejesøn, malermester Niels Christian Hansen, overtog ejendommen efter Christian Petersens død i 1903.

Senere ejere var forpagter S. Bernitt - ejer fra 1914 til 1917 - og tømrer Hjalmer Jacobsen - ejer fra 1917.

Af kendte beboere kan nævnes:

 • Jordemor Tove Jørgensen
 • Forretningsfører og sognerådsmedlem Christian Jørgensen og hans kone Trine Jørgensen, der også var jordemor
 • Vognmand Jens Munk

Der var i øvrigt allerede indlagt el, gas og vand i 1922.