Læs om arkivet

Kort og generelt om arkivet, dets historie samt dets rolle i forhold til oplysning og offentliggørelse af materiale.

Arkivkompakt til arkivkasser

Stads- og Lokalarkivet blev oprettet 1. april 1973 under navnet Lokalhistorisk Samling. Arkivet dækker hele kommunen, det vil sige landsbyerne Ullerup, Tårnby, Tømmerup, Maglebylille og Kastrup foruden stederne Vestamager, Viberup og Skelgårde samt øen Saltholm. Foruden dækkes Sundbyøster og Sundbyvester i tiden før 1896, hvor de to landsbyer hørte til Tårnby Kommune.

Arkivets 40 års jubilæum er markeret med et nummer af det lokalhistoriske tidsskrift GLEMMER DU. Læs mere i Arkivets 40 års jubilæum GLEMMER DU nr. 2, 2013.

Du kan finde fotografier, malerier, mange årgange af de lokale aviser, kirkebøger og folketællinger, vejvisere, brandtaksationer, skifteprotokoller, kort, bygningstegninger, film, lydbånd, lokalhistorisk litteratur, privatarkiver, virksomhedsarkiver, foreningsarkiver, tryksager, foreningsblade - og mange andre spændende dokumenter.

Arkivets formål
Arkivet indsamler, registrerer og opbevarer samt formidler informationer - mest i form af skrevne dokumenter, men også som film, båndoptagelser og fotografier samt digitale medier. Kravet er, det skal omhandle lokale forhold fra Tårnby Kommune gennem tiderne.

Arkivet hjælper dig
Du kan henvende dig til arkivet i bibliotekets åbningstid. Du kan finde en del materiale på Hovedbiblioteket i Tårnby-rummet. Du kan tillige skrive en mail. Klik på knappen Indsend nedenfor, så kommer din mail det rette sted.
God fornøjelse!
 

Kontakt arkivet
Husk at du ikke må skrive cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger.