Kommunearkivet

Kommunearkivet er et såkaldt §7 arkiv. Her kan du læse mere om de kommunale arkivalier.

Paragraf 7 arkiv

Tårnby Kommunes Stads- og Lokalarkiv er et såkaldt §7-arkiv. Det henviser til §7 i Arkivloven.  Paragraffen bemyndiger kommuner til at oprette et arkiv, som kan modtage materiale fra offentlige myndigheder. Kommuner må nemlig ikke overlade deres arkivmateriale til private, foreningsdrevne arkiver. Det er offentlig ejendom og en del af vores fælles kulturarv.

I Tårnby Kommune besluttede kommunalbestyrelsen i 2006 at oprette et kommunalt arkiv efter §7. Det skete med virkning fra 1. januar 2007.

I praksis betød det, at det eksisterende lokalarkiv blev bemyndiget til også at håndtere kommunale arkivalier.
Til at varetage kommunearkivets opgaver, er der ansat en kommunearkivar på fuld tid.

Kommunearkivet vejleder Tårnby Kommunes forvaltninger og institutioner i spørgsmål om arkivering og dokumentation.

Der findes en del lovgivning, som regulerer offentlige myndigheders arkivering. Det er Statens Arkiver, som udsender regler for, hvilke dokumenter, der kan kasseres, og hvilke der som minimum skal bevares for eftertiden. Desuden kan Tårnby Kommune selv beslutte at bevare materiale, hvis kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Reglerne gælder både for fysiske papirarkivalier og for digitale arkivalier, altså filer, som er skabt på en computer. Det kan for eksempel være emails eller anden elektronisk kommunikation.

Nu om dage bruger Tårnby Kommune primært IT-systemer til den daglige sagsbehandling. De oplysninger, som ligger i kommunens IT-systemer, skal også bevares.

Det er således kommunearkivets opgave at sikre, at Tårnby Kommune kan opfylde de lovgivningsmæssige krav.

Kommunearkivet samarbejder med Tårnby Kommunes forvaltninger, primært gennem Arkivudvalget. Det er et udvalg med repræsentanter fra kommunen, som mødes regelmæssigt for at tage stilling til spørgsmål omkring arkivering.

Kommunearkivet har modtaget store samlinger af kommunalt materiale. Det dækker især tiden fra ca. 1910 og frem.
 

Der er generelt fri adgang til samlingerne, men der kan være begrænsninger på personlige oplysninger.
Du kan skrive til arkivet, hvis du ønsker at se materiale fra kommunens historie.

Kontakt