Arkivkælderen

Arkivkælderens formål er at opbevare materialet så godt som muligt - både med hensyn til at finde dokumenterne igen og i forhold til at sikre dokumenterne for fremtiden.

Bevaring

Målet er til stadighed at gøre arkivkælderen mere effektiv blandt andet med flytbare reoler, der er pladsbesparende.
Også bevaringen af materialet er i fokus. Selvom dette arbejde er skjult for brugerne af arkivet, så er det en meget vigtig funktion at ordne, registrere og opbevare arkivalierne. De udadvendte aktiviteter som indsamling og formidling er i langt højere grad synlige.

Det er vanskeligt at finde historierne, hvis ikke der er orden i arkivet. Det er derfor arkivpersonalet fra tid til anden er gået under jorden – i arkivkælderen – for at opsætte reoler og arkivere materiale, så det er muligt at genfinde et enkelt stykke papir blandt 10.000-vis. På mange måder forholder det sig ligesom med isbjerget - der er meget mere under overfladen end over.

Tilgængelighed

Ikke alt materiale er offentligt tilgængeligt, derfor er det heller ikke alle, der har adgang til arkivkælderen. Det er forbeholdt arkivpersonalet.

Arkivkompakt til arkivkasser
Modelfoto af arkivreoler.