Arkivkælderen

Arkivkælderens formål er at opbevare materialet så godt som muligt - både med hensyn til at finde dokumenterne igen og i forhold til at sikre dokumenterne for fremtiden.

Bevaring

Målet er til stadighed at gøre arkivkælderen mere effektiv blandt andet med flytbare reoler, der er pladsbesparende.
Også bevaringen af materialet er i fokus. Selvom dette arbejde er skjult for brugerne af arkivet, så er det en meget vigtig funktion at ordne, registrere og opbevare arkivalierne. De udadvendte aktiviteter som indsamling og formidling er i langt højere grad synlige.

Det er vanskeligt at finde historierne, hvis ikke der er orden i arkivet. Det er derfor arkivpersonalet fra tid til anden er gået under jorden – i arkivkælderen – for at opsætte reoler og arkivere materiale, så det er muligt at genfinde et enkelt stykke papir blandt 10.000-vis. På mange måder forholder det sig ligesom med isbjerget - der er meget mere under overfladen end over.

Tilgængelighed

Ikke alt materiale er offentligt tilgængeligt, derfor er det heller ikke alle, der har adgang til arkivkælderen. Det er forbeholdt arkivpersonalet.