Hvad er et arkiv?

Arkiver har unikt materiale, som oftest kun findes i ét eksemplar. Arkivmateriale er ofte skabt i en fortrolighed, derfor er der blandt andet regler om offentliggørelse.

Arkiv og bibliotek

Ved at samligne et arkiv med et bibliotek er det let at forklare, hvad et arkiv er. Hvor biblioteket typisk indeholder materiale, der findes i flere eksemplarer både på andre biblioteker og privat hos folk, så forholder det sig helt modsat på et arkiv. Arkiver har unikt materiale, som oftest kun findes i ét eksemplar.

Bibliotekets materiale, bøgerne, er udformet til offentliggørelse. Arkivmateriale er ofte skabt i en fortrolighed, hvad enten det er mellem myndighed og borger eller mellem foreninger, virksomheder eller privatpersoner. Derfor er der blandt andet regler om offentliggørelse, når det drejer sig om personsager.

En anden forskel er at bibliotekernes bøger ordnes efter emne, hvorimod arkivets materiale sættes efter hvem, der har skabt materialet. Dvs. at alt materiale fra en forening står samlet under foreningens navn – uanset om det er regnskaber, tidsskrifter eller medlemsfortegnelser.

Tilsvarende for en person bliver alle breve, regnskaber, skøder etc. holdt sammen omkring det, vi på arkivsprog kalder arkivskaberen. Hvis arkivmaterialet ikke holdes sammen, skyldes det udelukkende, at materialet skal opbevares på en særlig måde, så det ikke går til grunde.

Arkivets hovedydelser er

  • Betjening af Tårnby Kommunes forvaltninger og borgere
  • Bevaring af materialerne
  • Indsamling af materialer fra Tårnby Kommunes forvaltninger, virksomheder, organisationer og foreninger samt borgere
  • Tilgængeliggørelse
  • Formidling af materialer og historien
  • Vejledning i brug af arkivets materialer
  • Registrering af materialer

Gækkebrev over 100 år gammelt
Et eksempel på et originalt svar på et gækkebrev sendt til en borger i Tårnby Kommune. A414 Gert Bastians Minde.