Hvad er lokalhistorie?

Lokalhistorie er historie om et afgrænset lokalområde som Tårnby Kommune.

Hvad er lokalhistorie og hvad er lokalhistorisk interessant?

Lokalhistorie er historie om et afgrænset lokalområde. Stads- og Lokalarkivet regner Tårnby Kommune for dets primære areal. Det kan lyde enkelt, men det indeholder både det som kommunen er forøget og formindsket med.
I anlæggelsen af Vestamager, som var et beskæftigelsesarbejder udført under 2. verdenskrig, blev kommunen og Amager forøget med et stort grønt område.
I afståelsen af de to landsbyer Sundbyøster og Sundbyvester pr. den 1. januar 1896, hvor København og industrialiseringen havde fortæret den tidligere landbrugsjord, blev kommunen meget mindre.

Inddæmning af Vestamager

Det nyindvundne land. Inddæmning af Vestamager i 1941 med tipvognsspor.
Fotograf: Svend Christoffersen Foto: Stads- og Lokalarkivet, B510

Tidsmæssigt er der ingen begrænsninger. Tit hører det ældre skriftlige materiale dog ikke til på et lokalarkiv, men på Rigsarkivet.

Det nyere materiale er det svært at få på arkivet. Mange synes ikke, at nyere tid er interessant at aflevere fotografier fra vejfesten, dagbøger fra i går eller andet personligt. Da vi alle drukner i papir og hurtigt smider ud, er det godt at tænke på arkivet. Adgangen til materialet kan sættes til at være om 80 år, hvis du ønsker det.

Fredens Mølle på Amagerbrogade 9

Her ses industrialiseringen og de mange arbejdere der fulgte med. Fredens Mølle på Amagerbrogade 9. Fotograferet 1895.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1808

Lidt lettere går det med foreningernes materiale. Det digitale materiale kommer desværre ikke så automatisk til arkivet, som de digitale tider kunne fordre. For det kommunale materiale er der derimod helt klare regler for, det skal havne hos kommunearkivet.

Melstedvejens Butikscenter

Melstedvejens Butikscenter, Supermarked/købmand med cigaretautomat udenfor.
Fotograf: Jørgen Iversen. Foto: Stads- og Lokalarkivet, B569

Hvilke emner er så lokalhistorisk interessante?

Svaret er selvfølgelig alt. Der er det indlysende, men også indkøbscentrenes skiftende butikker, bilforhandlerne på Englandsvej, de grønne områder – både de flotte og dem der bare ligger hen. Det er nemlig ikke kun historien om det smukke og det gamle, arkivet skal fortælle, men også alt det ingen regner for noget særligt, og som alligevel er en meget vigtig del af tilværelsen i Tårnby Kommune.

Øresundsmotorvejen

Øresundsmotorvejen mod Sverige, lige før Københavns Lufthavn. Fotograferet i 2000.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3428