Tårnby-rummet

Vi har etableret Tårnby-rummet på 1. sal på Hovedbiblioteket. Du er meget velkommen til at bruge det lokalhistoriske rum til din slægtsforskning eller din interesse for Tårnbys lokalhistorie.

Velkommen til Tårnby-rummet!

Arkivet har etableret Tårnby-rummet på 1. sal på Tårnby Hovedbibliotek. Rummet fungerer som en platform for det lokalhistoriske arbejde. Det bruges som et lokalhistorisk studierum, hvor lokalhistorisk interesserede har plads til at sidde med de mange dokumenter og bøger.
I rummet findes lokalsamlingen - lokalhistoriske bøger, som læses kan , men ikke lånes. 

Tårnby-rummet

 

Du kan desuden

  • se nyerhvervede bøger til samlingen.
  • deltage i frivilligt arbejde
  • deltage i "Hvem er hvem" hvor gamle fotografier lægges frem, så du kan skrive hvem der er på og hvad du ved om billedet

Tårnby-rummet skal desuden danne ramme om lokalhistoriske arrangementer.

Tårnby-rummet

Skitse af Tårnby-rummet fra 2013.
Tårnby Stads- og Lokalarkiv