Foreslå nye indkøb

Vær med til at gøre bibliotekets samling aktuel og relevant. Her har du mulighed for at foreslå og forhåndsreservere indkøb af bogtitler, som endnu ikke findes i samlingen.

Bøger der allerede findes i bibliotekets samling, skal du selv reservere.
Du skal være opmærksom på, at du ikke må indtaste dit CPR-nummer i formularen, da forbindelsen ikke er sikker.
Servicen med at foreslå indkøb af materialer er flittigt brugt af vores mange lånere, så der er ikke garanti for, at du kommer først i køen.
Vi er rigtig glade for, at du hjælper os med dine forslag til samlingen.

Please do not enter your civil registration number (CPR) or sensitive information of any kind in the form. Read more in our privacy policy