Synopsekursus for 9. klasser

I samarbejde med Ungdomsskolen inviterer biblioteket alle 9. klasser indenfor til en dag med mulighed for at fordybe sig i prøveform B, som er den eksamensform, der bruges til dansk eksamen i 9. og 10. klasse.

I løbet af dagen får eleverne en introduktion til den forskellige faser i synopseskrivningen, herunder hvordan man udvælger et prøveoplæg, forholder sig kritisk til kilder, søger relevant litteratur og udarbejder en synops. 

Dagen sluttes af med en obligatorisk introduktion til NemID og digital post. 

Invitationer til synopsedagen udsendes af Ungdomsskolen.