Indmeldelse af børn og unge

Når dit barn ønsker at blive låner på biblioteket skal nedenstående indmeldelseskort printes, udfyldes og afleveres i INFO på et af bibliotekerne. Da hun/han er under 18 år, skal en af forældremyndighedsindehaverne/værge give tilladelse til, at barnet indmeldes som låner. Børn under 14 år får udleveret et specielt lånerkort. Unge under 18 år bruger deres sundhedskort som lånerkort.

Indmeldelseskortet printes, udfyldes og afleveres i INFO på Hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek