Vejtræer i Tårnby Kommune

Læs om vejtræernes kulturhistorie langs den gamle krogede Tømmerupvej og den "nye" lige Kongelundsvej.

Vejtræer

I det flade landskab på Amager ses træerne langs de gamle veje let. Da øen var træfattig før i tiden, kunne rækken med træer ses på lang afstand. Før der var vejbelysning fungerede vejrtræer som pejlemærker for, hvor vejen lå - især i snevejr har det hjulpet.

Tømmerupvej

De stynede vejtræer langs Tømmerupvej forbandt landsbyerne Maglebylille, Tømmerup og Ullerup samt til Skelgårde, Viberup og Raagaard. Vejtræerne blev stynet eller beskåret - de tynde grene blev brugt til at flette hegn med, sådan at dyrene blev holdt væk fra markerne. Vejen følger landskabet, derfor har vejen et bugtet forløb.

Kongelundsvej

Da Kongelundsvejen blev anlagt for 100 år siden, blev selve Kongelundsskoven også åbnet for offentligheden. Kongelunden blev anlagt for 200 år siden, i første omgang i et forsøg på at få brænde og skov tilbage på Amager. Kort efter blev den dog brugt til opdræt af vilde fasaner, så kongen kunne skyde dem.

Vejtæerne har en anden historie - de forskønner og viser retningen for skoven. Vejen er anlagt og planlagt til hurtigst muligt at komme fra et punkt til et andet - på trods af om det var geografisk hensigtsmæssigt eller for den sags skyld fornuftigt for dem der ejede og brugte jorden omkring vejen.

Kålmark ved Kongelundsvejen
Vejtræer ved Kongelundsvejen med en mark med kål. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5374