Holger Rosenberg

Holger Rosenberg - fotografen og globetrotteren - med interesse i et museum for Amager i starten af 1900-tallet.

En eventyrer i Tårnby

Holger Rosenberg blev født i 1869, han var journalist og globetrotter. Han fotograferede gården, der blev kaldt den gamle ladegård. Det var dog ikke den oprindelige ladegård, som blev benyttet af kronen til dyrkning af ladegårdsjorden.

Fotos af Ladegaarden

Gården var bygget i 1782 og havde matrikelnr. 2 af Tårnby - den lå på den nuværende Tårnbygårdvej. I starten af 1900-tallet var det gårdejer Dirk Rasmussen Dirksen, der boede på gården. Han havde samlet genstande fra hele Amager til et helt lille Amagermuseum. Beklageligvis brændte det hele og gården med natten til den 3. juni 1912 og mange spændende genstande gik tabt.

Holger Rosenberg skrev om branden "En Amagerbrand" i Illustreret Tidende 1911-1912 på side 473. Ligesom også Søndagsbladet fra 1911-1912 på side 473-474 med titlen "Naar den røde Hane galer. En 400 Aar gammel Bondegaard og dens sjeldne Skatte ødelægges". Det står i en optegnelse af Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt fra 1920.

Ladegården 1903

Gården der blev kaldt den gamle ladegård - matr. nr. 2 af Tårnby.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1396

Et museum

Holger Rosenberg gode ven Rudolf Jørgensen, der var ansat på Kastrup Glasværk, havde fået en idé til at skabe et museum på Amager. Hr. Jørgensen fik overtalt Holger Rasmussen til at være med på ideen og det blev til et lille skrift om vigtigheden af museum for Amager, som Holger Rasmussen skrev i 1903.

Kilde: 
Lennart Weber: Holger Rosenberg. Jorden rundt med globetrotteren - før vi fik fly, bil og internet. 2021. Side 55.

Materialer