Find et sogn, et herred eller et amt

Hvis du er i tvivl om, hvor et sted ligger eller hvilket amt det hørte til, kan du få hjælp her.

Hvor ligger det?

Nu har du samlet de første oplysninger om din familie. Du er sikkert kommet så langt tilbage i tiden, at inddelingen af Danmark var på en anden måde end den er nu.

Hvem er dine aner?

Tegning: René Slott © 2015

Hvor kom dine aner fra?

Før i tiden var amterne opdelt i herreder. Også sognene var anderledes. Det kan også bare være et sted, som ikke længere kaldes det samme mere.

Derfor er det nogle gange nødvendigt at slå op, hvor et sted har hørt til for at kunne finde ud af, hvilken folketælling eller kirkebog, der skal ledes i.

Spørgsmål

Hvor er morfar født? 
Han er født i Marke. 
Hvor ligger Marke?

Hjælpemidler

Du kan søge på Google på: sogn herred amt, så kommer et kort fra DIS-Danmark for Danmarks inddeling fra 1793 til 1970. En anden mulighed er de nutidige sogne, som kan ses på sogn.dk - her kan du søge på sogn, kirke og præst.

Du kan også søge på en database over stednavne - kaldet Krabsen.

Du kan finde hjælp til de mange sogne - deres udskillelser og sammenlægninger.