Hvem er Tårnbys bedste oplæser i 7. klasse?

26.02.18
Tårnby Kommunebiblioteker og skolekonsulent i dansk, Maggi Knudsen, har inviteret samtlige 7. klasser i kommunen til en dyst på oplæsning.

Højtlæsningskonkurrence i Kulturhuset Kastrup Bio
At få levendegjort en tekst gennem oplæsning kan give både rørende og sjove oplevelser for både oplæser og publikum. En god oplæsning kræver imidlertid kendskab til en række teknikker såsom stemmebrug, kropssprog og tekstforståelse.

Dysten om at blive kåret til Tårnbys bedste oplæser blev kickstartet onsdag den 28. februar, hvor omtrent 250 elever fik en levende og inspirerende introduktion til oplæsningens teknikker ved den professionelle historiefortæller Hans Laurens i Kulturhuset Kastrup Bio. Hans Laurens fortalte bl.a. om vigtigheden af at bruge sin stemme rigtigt, at være omhyggelig i sin udtale, at variere oplæsningens tempo, at dramatisere oplæsningen med kropslige udtryk og ikke mindst om vigtigheden af at holde kontakt til sit publikum. Desuden gav han tips til, hvordan man kan dæmpe den sceneskræk, som mange vil opleve, når de skal stå på en scene foran et stort publikum, og han opfordrede eleverne til at være gode kammerater og hjælpe hinanden til at turde stille sig frem. 

I de følgende tre uger fordyber klasserne sig i oplæsningens teknikker og hver klasse finder sin repræsentant til den store oplæsningsfinale, som finder sted onsdag den 4. april 2018 ligeledes i Kulturhuset Kastrup Bio. 

Juryen, der skal bedømme finalisterne, består af historiefortæller Hans Laurens, skolekonsulent Maggi Knudsen og bibliotekar Lise Lotte Larsen. 

Vi glæder os til at høre en række veloplagte oplæsninger den 4. april og vender tilbage med resultatet.