Dialogisk læsning
Dialogisk læsning

Dialogisk læsning - hvorfor og hvordan?

15.02.24
Dialogisk læsning kan virke som en uoverskuelig og tidskrævende opgave, men metoden kan både varieres og det vigtigste er at man læser.

Hvorfor skal man læse dialogisk?

Dialogisk læsning styrker børnenes ordforråd, og man kan læse dialogisk med børn allerede, før de reelt kan indgå i en dialog. Selvom de ikke kan tale foregår der masser inde i barnets hjerne, når man taler med dem. Og det er netop vigtigt, at man taler med dem og ikke til dem, og at barnet føler at det indgår i en samtale. 

Dialogisk læsning giver barnet mulighed for at bruge sine ord og reflektere over læseoplevelsen. Det får mulighed for at sætte bogens historie i relation til deres egne oplevelser og formulere sætninger og bruge latente ord i praksis. En undersøgelse fra 2009 viser at:

“Ordforrådet stimuleres op til 6 gange mere ved samtaler med den voksne end ved ren oplæsning eller monologer fra voksen til barn.”

Men hvordan tilgår man egentlig den opgave dialogisk er? Og hvordan undgår man at man ikke bliver skræmt fra at begynde, fordi det virker som en tidskrævende opgave der skal planlægges?

Først og fremmest skal man huske at det er vigtigere at læse end ikke at læse. Selv uden dialog er læsningen værdifuld! 

En god måde at starte på er:

  • Tal om forsiden - hvad tror børnene bogen handler om?
  • Tal om illustrationerne - hvad sker der i teksten og hvad sker der på billederne? Er det det samme?
  • Spørg ind til barnets egne oplevelser - har du prøvet at være vred? Hvordan føles det? Hvad ville du have gjort?
  • Lav aktiviteter der passer til bogen - ryd op, leg skovtur, put hinanden etc. 

Spørgsmål som "hvilken farve er hunden?" og "hvor mange fugle er der på billedet?" er udmærkede at bruge til helt små børn, men de opfordrer ikke til dialog. De kræver et kort, korrekt svar, som der ikke kan reflekteres videre over.

For at den dialogiske læsning skal give det fulde udbytte skal man få barnet til selv at tænke og komme med længere sætninger og bruge de ord de kan i sammenhænge og netop indgå i dialog med den voksne.
Det betyder ikke, at barnet skal kende det korrekte svar, som at muldvarpen graver tunneler for at fange regnorme, men at barnet selv sætter ord sammen og reflekterer over et svar.
Hvis barnet synes muldvarpen er spændende kan man desuden søge mere information om muldvarpe, enten på nettet eller ved at gå på biblioteket - når det igen er en mulighed.

Herunder har vi samlet litteratur om dialogisk læsning, som også kan tilgåes digitalt.

Tags
Materialer