Lokalhistoriske bøger udgivet af arkivet
Lokalhistoriske bøger udgivet af arkivet

Arkivets lokalhistoriske bøger - til download

02.02.20
Arkivet har fået de lokalhistoriske bøger scannet. Det kan selvfølgelig ikke erstatte de rigtige bøger, men det er lettere at søge efter oplysninger, som ikke står i indholdsfortegnelsen.

Søg i bøgerne

Tårnby Stads- og Lokalarkiv - tidligere kaldet Lokalhistorisk Samling - har gennem tiden udgivet en del lokalhistoriske bøger. 

Bøgerne har fortalt forskellige historier om kommunen - med mange spændende detaljer. 

Arkivet har gjort bøgerne søgbare gennem OCR scanning, så det er lettere at finde de enkelte informationer, som selvfølgelig ikke alle står i indholdsfortegnelsen eller i registret. Du kan finder de scannede bøger her.

God fornøjelse med at bruge og finde oplysninger om din kommunes historier.

Søgetrick

Du kan søge i den enkelt bog ved at trykke de to taster samtidigt: Ctrl f
Tast kun et enkelt ord eller et helt navn. Du kan f.eks. søge på: borgmester, havn, fastelavn, Tømmerup, vejnavne, så bliver ordene på siden markeret. Det kan også være: glasværk, Kastrup Værk, lufthavn.