Tjenestefolk på Hederose i Ullerup. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3925
Tjenestefolk på Hederose i Ullerup. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3925

Glemmer Du - Tjenestetyende

27.04.21
Nu er det nyeste nummer af det lokalhistoriske tidsskrift netop udkommet. Her kan du læse om forholdene for tjenestefolk under Tyendeloven.

Tjenestetyende

Set gennem en slægt

Som tyende havde man stillet sin arbejdskraft til rådighed for husbonden i en længere periode. Til gengæld for kost og logi samt lidt penge, tøj, udstyr eller andre vederlag. 

Tyendeloven var fra 1854, den satte mange begrænsninger og regler for folk i tjeneste hos andre. Med Grundloven 1849 havde et fåtal opnået større frihed. Flertallet – særligt de besiddelsesløse – opnåede ingen forbedring. De kunne tjene til livets ophold som tyende hos et herskab, en mester eller hos en bonde uden mange rettigheder.
Først i 1905 blev en kommission nedsat for at finde en anden måde at regulere forholdet mellem tjenestefolk og herskab – ikke før 1921 blev Tyendelov afskaffet, og den ikke helt så kritisable Medhjælperlov trådte i dets sted.
Få fortalt historien om de tyendes forhold gennem en slægt i dette nummer af Glemmer Du.

Se det nyeste nummer af Glemmer Du om tjenestefolks vilkår

Har du skudsmålsbøger fra din slægt?

Har du lyst til at fortælle din families historie? Har du en skudsmålsbog fra familiemedlemmer fra Tårnby eller som har været tyende i Tårnby? Så må du meget gerne fortælle om dem til arkivet. Det kan også være, du vil give skudsmålsbogen til arkivet. Arkivet er meget interesseret i din fortælling.
Du kan også fortælle, hvad du ved om de billeder, der er i dette Glemmer Du. Skriv til arkivet på arkiv.hb@taarnby.dk og fortæl din egen historie.