Hvem er hvem? Hjælp os med at sætte navne på ansigterne

07.09.18
Tårnby Stads- og Lokalarkiv har forstørret nogle fotografier, hvor vi ikke ved, hvem alle er. Du kan se, om du kender nogen af dem.
Vær med
Hvis du er interesseret i at være med i puslespillet: hvem er hvem og hvor er hvor, kan du møde op i Tårnby-rummet på Tårnby Hovedbibliotek. Her har arkivet taget store kopier af nogle fotografier, så du kan studerede dem helt tæt for at se om, der er nogen eller noget du genkender.

Hvem er hvem?

Du kan også gå på arkiv.dk og lede efter fotografier, du ved noget ekstra om. Skriv til arkivet, så føjer vi den nye viden til databasen. Det er kun fotografier fra Tårnby Stads- og Lokalarkivs samling, vi kan rette i.

Der er nu lagt nogle nye fotokopier af fotografier i Tårnby-rummet, som du kan sætte navn på. Arkivet vil gerne have identificeret flere personer på billederne.

Du kan også få sendt nogle fotokopier hjem. Disse fotografier kan du så skrive navne og andre oplysninger på. Det kunne være klassefotografier eller andre gruppefotografier.
 

Hjælp arkivet
Du kan til med din viden eksempelvis på disse fotos. Hvis du har mod på mere, så kan du se alle 7.500 registrerede fotografier igennem - eller bare nogle af dem, send dine kommentarer og rettelser når du finder billedet på arkiv.dk.

B2843
Glasmagere puster glas på Kastrup Glasværk ved ovn 2 i 1947.
Arkivet mangler navne på alle glasmagerne og arbejderne.

B3878
Syrefabrikkens julefest, som blev afholdt i lejerforeningen Kastrupkrogen i 1953.
Arkivet mangler navne på alle.

B6454
Carl Flensburg & Sebbelovs personale er samlet uden for væveriet omkring 1925-1930.
Arkivet manglede navne på alle, men nu er tre kvinder identificeret. Det er Erna Larsen (født Hansen), Carla Hansen (født Reck) og Johanne Hansen.

Du kan se fotografierne på arkiv.dk - du skal blot skrive nummeret på fotografiet f.eks. B6454, så kan du se det.

Tak for hjælpen og bliv endelig ved med at komme med navne!

Arkivet har fået hjælp
Nogle fotografier har arkivet allerede fået hjælp til.

Hustruer til medarbejdere på Kastrup Glasværk
På fotoet er kvinden til helt højre blevet genkendt af et barnebarn. Det er Zenia Hansen, gift Jensen. Hun blev født i 1893. Hendes mand arbejdede på glasværket, selv havde hun arbejdet både på Dansk Plyds- og Møbelstoffabrik og på Carl Flensburg & Sebbelov.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1762

Zenias far, Søren Hansen, var ansat på Kastrup Glasværk i 1901. Han var født i Hornslet sogn i Jylland og flyttede til kommunen i 1888. Hendes mor, Augusta Karoline Josefine Nielsen, var fra Rosmos sogn i Jylland og flyttede til kommunen i 1882. Forældrene mødte formentlig hinanden i Kastrup. I folketællingen 1901 kan det også ses at Zenia havde fire søskende. I 1906 havde hun seks søskende - af dem blev Henning Oskar Hansen og Thorvald Emanuel Hansen, født 20. juni 1904, som voksne gode til at spille på harmonika.

Kastrup Huse
Kastrup Hus eller Kastruphuse  lå ved siden af Kastrupgård. Det lå på matrikel 1cq. Huset blev revet ned i 1957, da Kastrupgård blev købt af Tårnby Kommune  
Ejendommen var ejet af bl.a Ole Peter Jacobsen til 1895, og Ole Peter Nielsen til 1917, derefter var det handelsgartner Peter Jørgensen. Her boede den 7-årige Zenia med sin familie i følge folketællingen 1901.
Billedet er fra ca. 1950.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4896