Huset hedder Grænsen og ligger på Amager Landevej tæt ved København. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5190
Huset hedder Grænsen og ligger på Amager Landevej tæt ved København. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5190

Navne på huse og villa

02.11.21
Vil du hjælpe med at indsamle navne på husfacaderne i Tårnby Kommune?

Mange steder i Tårnby Kommune har villaer og parcelhuse fået et navn, dengang de blev opført. Ofte er navnet en del af udsmykningen på husfacaden. Det er et blivende minde om bygherrens tanker omkring boligen og hjemmet, som vi andre støder på – og til tider undres over.

Indsamle navne

På arkivet vil vi gerne indsamle husnavne fra hele Tårnby Kommune.
Vi skal bruge følgende:
•    Et foto af huset, hvor husnavnet kan ses på muren
•    En historie om hvorfor huset har fået navnet, hvis du kender fortælling bag
•    En præcis adresse – og gerne også matrikelnummeret

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9873

Huset Ingstrup på Hyben Allé er bygget i 1932. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9873
 

Historien om husnavne

Før det blev almindeligt, at alle veje havde et navn og huset et nummer, kunne man bruge navnet på huset til at orientere sig efter. Særligt på meget lange veje var det en fordel med et navn på husmuren. 
I kommunen har vi da også mange husnavne på navnlig Amager Landevej og Tømmerupvej. Også i Tårnby Villaby er der flere navne, der pryder facaden.

Hvis dit hus eller et hus, du kender til, har et navn på facaden, må du meget gerne hjælpe arkivet med at samle oplysningerne. Du må også godt indsende om huse, hvor skiltet ikke længere findes eller hvor huset er nedrevet.

Tusind tak for din indsats!

Tags
Dansk