Løjtegård
Løjtegård. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Skudsmålsbøger

12.02.21
Se arkivets digitaliserede skudsmålsbøger og opholdsbøger. Hvis du ligger inde med nogle fra din slægt, der enten har boet i Tårnby eller været i tjeneste på en gård i Tårnby, er arkivet meget interesseret. Fra dengang hvor tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog.

Skudsmålsbøger

A253 Skudsmålsbog
Arkivet har gennem tiden fået en lille samling af skudsmålsbøger. Nogle af dem har arkivet digitaliseret, så de kan ses på hjemmesiden.
Fra 1832 skulle alle tjenestepiger og tjenestekarle have en skudsmålsbog. 
En opholdsbog gav en udlænding ret til at være i Danmark samtidigt med at den tjente som en skudsmålsbog. Fra 1875 var det et krav, at fremmede skulle have en opholdsbog. For Tårnby var det især svenskere, der ønskede at tjene hos en husmand eller en gårdejer.

Under menupunktet Hvad finder du på arkivet er nogle af Arkivets Samlinger beskrevet. Blandt andet kan Skudsmålsbøgerne ses her.

Efterlysning
Hvis du ligger inde med en skudsmålsbog fra din slægt, der enten har boet i Tårnby eller været i tjeneste på en gård i Tårnby, er arkivet meget interesseret.

Kilde til historien
Materialet kan bruges til undervisning i historie og dansk. Slægtforskere kan øve sig på håndskrift og gotisk gennem skudsmålsbøgerne. Foruden er det jo også interessant for os i dag at se de vilkår, som store dele af befolkningen levede under og den store afhængighed tjenestefolk var i af deres arbejdsgiver.

Du kan se et eksempel på en side i en skudsmålsbog her på siden.