Niels Peter Jensens Gartneri på Bjørnbaksvej. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8790
Niels Peter Jensens Gartneri på Bjørnbaksvej. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8790

Vi efterlyser fotos fra Løjtegårdskvarteret

03.09.21
I arkivets fotosamling er der nogle underlige huller - fotografier som mangler, men som egentlig burde være der. Et af de områder er Løjtegårdskvarteret.

Den store historie

Området omkring Løjtegårdsvej rummer kongens marker til ladegården, der lå ved Tårnby landsby. Da udskiftningen og selvejerbønderne blev understøttet af kongen omkring 1780erne, blev ladegårdsjorden udstykket så der kunne bo ti gårdejere på nogle pænt store marker. Det skulle gå anderledes, da stråmænd opkøbte syv af de ti til den samme ejer, som fik en meget store gård, som i følge matrikelkortene først langt senere fik navnet Løjtegård. Det var her Tårnbys bønder havde udført hoveri.

Området gik fra Brønderslev Allé og Højskole Allé op til Astridsvej.

N.C. Breit blev den sidste ejer af hele området, han overtog det efter sin far i 1917. Herefter begyndte han at sælge ud af jorden. 

Arkivet efterlyser

Det er både tiden mens Breit var ejer og den senere udstykningen til parceller, mindre gartnerier og småbrug, som arkivet mangler fotografier af. Det er en stor og vigtig del af Tårnbys historie, der ligger i gamle glemte album - og ikke er tilgængelig for alle.

Du kan skrive til arkiv.hb@taarnby.dk  hvis du har noget, du mener kan interessere arkivet. 

Dansk