Studietips og uddannelsesguide

Bliv god til at studere, tips til at vælge den rigtige studieretning

Tjek uddannelsesguiden


Hvordan studerer man?

Hvad vil det egentlig sige at studere og hvordan kan du bedst arbejde med dit studium? Her kan du læse lidt om, hvordan man kan få en god studiehverdag.

At studere er fast arbejde
Du kan betragte dit studium som fast arbejde. Formelt skal du forvente at være beskæftiget med dit studium 37 timer om ugen 45 uger om året. Timetallet afhænger naturligvis af, hvor krævende stof du arbejder med. Men hvad enten du går på gymnasiet eller universitetet, så gør du dig selv en tjeneste ved at sætte god tid af til at komme i gang med studiet.

 

Start med et overblik
Start med at samle al den vigtige information du har brug for. En god studieplan sætter rammen for dit studium på både kort og lang sigt. Det kræver et vist overblik over pensum, dine fag og dine øvrige gøremål at kunne lave en studieplan. Det vigtigste er afleveringstidspunkter, eksamener og andre deadlines i løbet af semesteret - det skal du have kendskab til, for at kunne planlægge din forberedelse. Pensumlister giver dig et overblik over, hvilke bøger du skal læse.
 

At skaffe litteraturen
Vi har ofte de bøger, som står på dine pensumlister, men bestil dem i god tid, så du undgår, at de er udlånt til andre. Det samme gælder, hvis du skal skrive opgave om et bestemt emne. Kom ned til os hurtigst muligt. Så er der størst chance for at vi kan skaffe de bøger, som du har brug for. Hvis vi ikke kan skaffe bøgerne, vil vi ofte kunne henvise dig til relevante hjemmesider og databaser, som du har adgang til som bruger på biblioteket. 

Semesterplan
Når du har samlet al information om semesteret, kan du begynder at planlægge en semesterplan. Find en kalender, der viser det kommende semester. På din mobiltelefon kan du downloade gode kalender apps. Eller du kan oprette en kalender på kalendersiden.dk.

Her du kan desuden finde gode studieapps, som gør livet som studerende lidt nemmere.

Hvis du har brug for en bog, som er udlånt på alle biblioteker, kan du med fordel besøge hjemmesiden pensum.dk. Her kan du købe brugte bøger, som er i fin stand.

At læse akademiske tekster

Akademiske tekster tilhører forskellige genrer. Det vil sige, at de har forskellige formål og at de er henvendt til forskellige målgrupper. Jo bedre du kender de akademiske genrer, jo mere effektivt vil du kunne læse dem, fordi du vil vide, hvad du kan forvente at finde i teksterne og dermed tilrettelægge din læsning bedre. Det kan være svært i starten og tage lang tid, men øvelse gør mester, så bare klø på.

Lærebøger
Lærebøger skal typisk ikke læses fra ende til anden, men kan betragtes som opslagsværker. Gode lærebøger har ofte en uddybet indholdsfortegnelse og ofte også registre og litteraturlister. Ofte slutter hvert kapitel med at give et overblik over kapitlets centrale pointer og sammenhængen med de andre kapitler.

Ofte vil henvisninger til andre tekster være markeret med en parantes i teksterne, som du læser. Hold øje med dem. De kan være meget nyttige, hvis du har brug for mere litteratur om emnet. I litteraturlisterne, der ofte er placeret sidst i kapitlet eller bagerst i bogen, kan du finde de fulde oplysninger om den tekst, der henvises til, så du selv kan finde den. Hvis du er tvivl om, hvordan du skal bruge henvisningerne eller litteraturlisterne, så spørg på dit studie eller på biblioteket. Vi vil meget gerne hjælpe.

Videnskabelige artikler
På nogle uddannelser vil du skulle læse videnskabelige artikler, der beskriver forskningsresultater. 

Videnskabelige artikler kan være svære at læse, men hvis det er en del af din uddannelse, så kan du lige så godt kaste dig ud i det, så du ender med at blive dygtig til at læse dem og dermed klarer dig godt på uddannelsen. 

En anden type meget nyttige artikler er oversigtsartikler, der giver overblik over teorien indenfor et givet felt. Ud over at give et godt overblik, er de ofte også fyldt med en masse henvisninger, som du kan bruge til at finde mere relevant litteratur.

Husk kildehenvisninger
Når du citerer fra tekster, du læser, og i det hele taget skriver opgaver på dit studie, skal du huske at skrive en litteraturliste, som angiver hvilke bøger, artikler og online ressourcer, du har anvendt. Det er noget helt grundlæggende, som du skal have styr på. Så lærte du det ikke i folkeskolen, er det på tide at finde ud af, hvordan det gøres. Ofte er kravet til en litteraturliste blot, at den indeholder de korrekte oplysninger og at de forskellige henvisninger er skrevet ensartet. Men tjek på dit studie, om der er en bestemt måde, du skal skrive litteraturliste på. Du kan også prøve litteraturlisteautomaten, som du bare skal "fodre" med oplysninger og så får du serveret en færdig henvisning, som du kan kopiere ind i din litteraturliste. 

Eksamenssnyd
Nogle studerende kommer ufrivilligt til at gøre sig skyldige i eksamenssnyd, fordi de ikke kender reglerne.

At bruge andres tekster og idéer er ikke i sig selv plagiering (kopiering). Det går først galt, når eksaminator og censor kan komme til at tro, at du er forfatteren til den pågældende tekst eller idé. Derfor skal du tydeliggøre med citationstegn, kildehenvisninger og litteraturliste, hvor teksten og idéerne kommer fra.

Hvis du skriver hele afsnit af eller blot omformulerer enkelte ord i en hvilken som helst kilde uden at gøre det klart, at der er tale om en henvisning, er du skyldig i plagiering.

Hvis du gør dig skyldig i eksamenssnyd, kan du blive tvunget til at skulle gå et helt semester om, og i yderste konsekvens kan du blive bortvist fra uddannelsesstedet.

Alene eller sammen, ude eller hjemme?
Læsegrupper, hvor man fordeler læsebyrden imellem deltagerne, er en god måde at få fordelt læsebyrden på. Ved at fordele læsningen og genfortælle for hinanden, øver man sig også i at være på, at uddybe og argumentere. En god læsegruppe kan blive starten på et smukt venskab, idet du vil tilbringe mange timer sammen med gruppen.

Ofte koncenterer man sig bedre, når man ikke læser hjemme. Overspringshandlinger er et kendt fænomen blandt studerende. Pludselig synes man, at panelerne skal males eller får en voldsom trang til at spole bånd tilbage. Tag i stedet på biblioteket, hvor du både kan tage din læsegruppe med dig eller studere i fred og ro og uden fristende overspringshandlinger på 1. sal. 

Har du brug for råd og vejledning i informationssøgning eller lignende, så kontakt endelig personalet. Vi er der for at hjælpe dig. 

God fornøjelse

Denne artikel er en bearbejdet udgave af en artikel skrevet af Heidi Dahl, Frederiksberg Bibliotek.

30.01.14