Verdensmål

Livet på land: Sammen om FN’s Verdensmål i Tårnby

30.04.23
Gør en indsats for biodiversiteten sammen med os ved at bygge humlebiboer og så vilde blomster, når vi i maj sætter fokus på FN’s Verdensmål 15: Livet på land. Målet handler blandt andet om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land.

Verdens natur og dyreliv er under hårdt pres. Siden 1970 er halvdelen af alle verdens vilde dyr forsvundet. Både fordi mennesker har jaget og dræbt dyrene, men også fordi deres naturlige levesteder mere eller mindre er blevet ødelagt. Bestanden af planter og svampe er tilmed truet mange steder, fordi jorden bliver ryddet til kvæg og afgrøder.

Det er nogle af de problemstillinger, der skal gøres noget ved med verdensmål 15. FN’s medlemslande er blevet enige om at fremme bæredygtigt skovbrug samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet for at forbedre livet på land.

Danmarks VILDESTE kommune!

I Tårnby Kommune bliver der arbejdet for at skabe mere biodiversitet i byen gennem projektet: Vildt Pænt eller Pænt Vildt. Med projektet er der for eksempel blevet produceret frøposer, som kan uddeles ved kulturarrangementer, ligesom der er sat skilte op ved kvashegn, enggræs og andre biodiversitetsprojekter for at gøre opmærksom på, at Tårnby Kommune er vild med vilje.

Der er tilmed planer om at styrke biodiversiteten i kommunen ved at etablere en 9 km lang og ca. 600 - 1000m bred korridor for flora og fauna igennem kommunens by- og landområder. Korridorens brede bælte skal forbinde naturområdet Naturpark Amager på tværs af kommunen til Kastrup Strandpark og Øresund.

Læs mere om Tårnby Kommunes arbejde med biodiversitet

Hvad kan du selv gøre for biodiversiteten?

Maj måneds udstilling i Rotunden giver dig håndgribelige tips til at hjælpe det vilde dyreliv på vej i din have. Vi udstiller en model af et ’humlebibo’ lavet af en gammel tekande, og så har vi sået frøposer fra projektet ’Vild Kommune’, som du kan se gro hele måneden. Frøposerne er selvfølgelig også sat frem, så du kan tage en med hjem og så din egen vilde have (eller altankasse), der kan gavne biodiversiteten.

Kom forbi udstillingen, så du kan blive klogere på, hvordan du bedst bidrager til mere biodiversitet og dermed er med til at beskytte naturen på en bæredygtig måde.

Faglitteratur

Skønlitteratur

For børn